You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Nok et rekordstort kvartal for Mowi
aug 23, 2023

Nok et rekordstort kvartal for Mowi

Dele

Mowi hadde en rekordhøy omsetning på 1 365 millioner euro i andre kvartal 2023, sammenlignet med 1 232 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2022. Driftsresultatet var også sterkt med 300 millioner euro i kvartalet.

Mowi leverte nok et rekordresultat i andre kvartal, drevet av sterke driftsresultater i alle forretningsområder og gode priser.

«Sterke volumer, gode laksepriser og, viktigst av alt, utmerket drift av mine 11 500 kolleger over hele verden, resulterte i et nytt rekordkvartal for Mowi. Det er svært gledelig å se en kontinuerlig forbedring over tid i hele verdikjeden», sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Mowi høstet 107 500 tonn laks i kvartalet, noe som er over forventningene på 104 500 tonn. Prognosen for helårsavlingen i 2023 er uendret på rekordhøye 484 000 tonn, noe som tilsvarer en vekst på 4,4 % fra året før. Dette er høyere enn den forventede bransjeveksten på 0,6 % og er en fortsettelse av Mowis solide vekstkurve, som siden 2019 har overgått veksten i bransjen som helhet.

«Veksten i slaktevolumene de siste årene er oppmuntrende. I andre kvartal ble de biologiske resultatene positivt påvirket av bedre produksjon og overlevelse enn for ett år siden», sier Vindheim.

Consumer Products leverte et sesongmessig rekordhøyt kvartal takket være sterk avkastning og forbedret driftseffektivitet. Forbrukeretterspørselen var fortsatt god, volumene økte og gjennomsnittsprisene steg.

«Jeg er imponert over organisasjonens engasjement og resultater både oppstrøms og nedstrøms. Vi fortsetter å kapre markedsandeler og utnytte fordelene vi har som et globalt, integrert selskap. Arbeidet med merkevarebygging fortsetter med uforminsket styrke, og varemerket MOWI har nå en global tilstedeværelse i 18 markeder, med fokus på ytterligere vekst», sier Vindheim.

Mowis fôrdivisjon hadde også et sterkt kvartal, med sitt beste resultat noensinne i andre kvartal.

«De solgte volumene var rekordhøye for sesongen på grunn av fortsatt sterk vekst i sjø, noe som viser den høye kvaliteten på fôret vårt. Fôrsammensetning, effektive innkjøp, analyser av fôrets ytelse og samarbeid mellom divisjonene Feed, Farming og R&D er alle viktige ingredienser for å lykkes med fôrstrategien vår», sier Vindheim.

31. mai vedtok Stortinget å innføre en grunnrenteskatt på 25 % på lakseoppdrett med virkning fra 1. januar 2023. Inkludert selskapsskatt tilsvarer dette en marginalskatt på 47 %.

«Vi er selvsagt svært skuffet over Stortingets vedtak, som allerede har vist seg å være kostbart for verdiskapningen i bransjen ettersom investeringer for 40 milliarder kroner er satt på vent. Vi har imidlertid ikke gitt opp å snu dette. Vi kommer også til å forfølge våre juridiske interesser», sier Vindheim.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 2,00 kroner per aksje.

 

Du finner Q2-rapporten og presentasjonen på vår rapportside.