You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Norsk laks leverer på avskogingsfri soya i Brasil
feb 03, 2022

Norsk laks leverer på avskogingsfri soya i Brasil

Dele

Regnskog

En ny uavhengig rapport slår fast at leverandørene av brasiliansk soya til norsk laks har nådd målet om en leverandørkjede uten avskoging og konvertering. Et tiltak som Regnskogfondet beskriver som en historisk forpliktelse og en ny giv i Brasil.

For et år siden kunngjorde lakseindustrien at leverandørene i Brasil hadde bestemt seg for å bli 100 % avskogings- og konverteringsfrie. En forpliktelse som utvider det avskogingsfrie engasjementet til å omfatte hele leverandørens soyavirksomhet, også utenfor laksens verdikjede. WWF og Regnskogsfondet sa da at dette var en målestokk som skulle inspirere andre globale sektorer for animalsk protein, men ønsket et robust og uavhengig system for å sikre at selskapene oppfylte forpliktelsene.

Regnskogsfondet mener norsk laksenæring er et viktig eksempel til etterfølgelse

«Det er gode nyheter at brasilianske soyaprodusenter for aller første gang er bekreftet å være helt avskogings- og konverteringsfrie i all sin virksomhet», sier Nils Hermann Ranum, leder for avskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

«Å kreve at leverandørene er helt avskogingsfrie er nødvendig for å stoppe den pågående avskogingen i Brasil. Private selskaper har et ansvar for å unngå å bidra til avskoging og miljøødeleggelser, og den norske laksenæringen og deres leverandører er et viktig eksempel til etterfølgelse for andre matprodusenter», sier Ranum.

Moderne satellitteknikker for å forhindre juks

Den internasjonale sertifiseringsstiftelsen ProTerra har etablert en overvåkings- og verifiseringsmetode for å kontrollere at ingen bønder som har fjernet skog, får lov til å selge soya til leverandørene.

For å demonstrere systemets effektivitet ble kontrakter og navn fra offentlige lister over sosiale og miljømessige forpliktelser tilfeldig valgt ut og sammenlignet med navnene i selskapets soyamottaksrapport. Ved hjelp av satellitteknikker og embargolister bekrefter den nylig publiserte revisjonsrapporten at leverandørkjeden for soya er blitt avskogings- og konverteringsfri.

I revisjonsrapporten ble det også kontrollert at bøndene ikke drev med slaveri eller ulovlig arbeid, og at landbruket ikke overlappet med urfolks landområder.

Har allerede brukt avskogingsfri soya i mange år.

«Denne transparente prosessen viser at leverandørene våre har oppnådd en 100 % avskogingsfri leverandørkjede som lovet. Dette kommer i tillegg til at vi allerede i en årrekke har brukt avskogingsfri soya i fôrproduksjonen vår», sier Catarina Martins, Chief Technology and Sustainability Officer i Mowi.

«Det er oppmuntrende å se at vårt proaktive samarbeid med leverandørene om bærekraft og åpenhet lønner seg», legger Martins til.

Mer enn 3 millioner hektar og fem tusen direkte leverandører

Det er tre selskaper som leverer soya til den norske laksenæringen. To av dem, Caramuru og CJ Selecta, har gjennomgått revisjonene. Det tredje selskapet, Cervejaria Petropolis-Imcopa, er under endring, og det gjennomføres nå en separat revisjon for dem. Revisoren observerte ingen avvik, kun forbedringsmuligheter.

Denne brasilianske verdikjeden omfatter 5 136 direkte leverandører som dyrker 2,4 millioner tonn soya på et landområde på 33 294 km2. I 2021 ble 24 leverandører blokkert fordi de ikke levde opp til kriteriene.

De uavhengige revisorene testet også systemets robusthet og effektivitet ved å kontrollere et utvalg på 50 tilfeldig valgte navn fra de offentlige listene over leverandører som har pådratt seg sosiale og/eller miljømessige forpliktelser. Denne listen ble sammenlignet med listen over soyaleverandører i systemene. Det ble ikke funnet noen sammenheng eller konflikt mellom navnene på soyaleverandørene og de tilfeldig utvalgte leverandørene på de offentlige listene som ble konsultert.

Revisoren observerte ingen avvik, men kun forbedringsmuligheter for hvert enkelt selskap, som ikke påvirker systemets effektivitet og som de reviderte selskapene allerede arbeider med.