You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Ny fôrfabrikk i Skottland følger planen
apr 06, 2021

Ny fôrfabrikk i Skottland følger planen

Dele

Til tross for utfordringene knyttet til covid-19 og Brexit har vår nye, toppmoderne fôrfabrikk i Skottland oppfylt vårt strategiske mål om å være selvforsynt med alt fôr i Europa.

Fôrmøllen ligger i Kyleakin på Isle of Skye og startet produksjonen våren 2019. Etter å ha fullført igangkjøringsfasen i nært samarbeid med det skotske miljødirektoratet SEPA (Scottish Environment Protection Agency), ble anlegget satt i full produksjon i 2019.

Fôrmøllen har 70 ansatte, de fleste av dem lokale, og produserer hele spekteret av fôr som Mowis virksomheter i Skottland, Irland og Færøyene trenger. Den skal også levere sjøvann og ferskvann til den norske virksomheten.

Kyleakin produserer fôr til våre ferskvanns-, sjøvanns- og økologiske oppdrettsanlegg. Når anlegget er i full drift, kan det produsere opptil 240 000 tonn fôrpellets i året. I 2020 klarte teamet på fôrfabrikken, under ledelse av Feed Operations Director Claes Jonermark, å tilpasse arbeidsmønstrene for å oppfylle myndighetenes krav i forbindelse med covid-19 og sikre at det ble produsert nok fôr til å motvirke eventuelle forstyrrelser som følge av Brexit.

Investeringer i Skottland

Byggingen av fôrfabrikken i Kyleakin var en betydelig investering for selskapet. Over 100 millioner pund ble brukt på byggingen av fôrfabrikken, som ble designet for å være så effektiv som mulig, ta hensyn til virksomhetens fremtidige behov og redusere vår avhengighet av veitransport.

En hjørnestein i infrastrukturen på Kyleakin var oppussingen og utvidelsen av piren. Dette gjør det mulig for oss å ta imot råvarer til produksjon av fôret og sende sluttproduktet sjøveien.

Etter at LNG nylig ble satt i drift, produserer fôrfabrikken nå også med lavere karbonutslipp. LNG leveres også sjøveien.

Mye av infrastrukturen er unik for Kyleakin Feed Mill, blant annet avlasteren som har et kullfilter som fjerner lukt fra de minste partiklene, og kanaler som sørger for at luft fra både råvaresiden og prosesseringssiden føres gjennom biofilteret for å eliminere lukt.

Siden anlegget ble satt i drift, har teamet samarbeidet tett med lokalsamfunnet for å ha en åpen kommunikasjon og svare på eventuelle bekymringer. Lokalsamfunnet har vært på to befaringer, og over 50 personer deltok på en åpen dag for å lære mer om Mowi og lakseoppdrett som helhet og om fôrfabrikken spesielt.

Samarbeid med Norge

Fôrmøllen i Kyleakin er et glimrende eksempel på den kraften i samarbeidet som er mulig hos Mowi. Teamet fra Valsneset fôrfabrikk i Norge har vært involvert i hvert eneste trinn på reisen til Kyleakin. Samarbeidet mellom teamene på de to anleggene har vært sterkt, fra søknad om tillatelser, møter med politikere i Skottland, vertskap for politiske delegasjoner fra Skottland på fôringsanlegget vårt i Norge, byggefasen og hyppig kommunikasjon etter at anlegget har vært i drift.

Erfaringene fra Valsneset har også ført til produksjon av fôr med gjennomgående høyere fysisk kvalitet, samtidig som driftseffektiviteten er forbedret og svinnet redusert.

Sterkt team

I begynnelsen flyttet noen av våre erfarne medarbeidere fra Norge til Skottland for å støtte den nye fôrfabrikken. Takket være felles læring, opplæring og videre samarbeid har mesteparten av teamet nå vendt tilbake til Norge, og flertallet av de ansatte bor nå i Kyleakin. Å skape lokale arbeidsplasser er en viktig del av vårt engasjement i Skottland.

Produksjon av sunnere laks

Hovedprinsippet for laksefôr er at hver enkelt pellet skal levere 100 % av det fisken trenger, hver dag. Målet vårt er derfor å produsere robust, bærekraftig laks av høy kvalitet ved hjelp av et bredt spekter av tilgjengelige råvarer på en så effektiv måte som mulig.

For et år det har vært! Vi har hatt både utfordringer og suksesser, men vi har alltid hatt et godt team på begge anleggene våre, både i Kyleakin og på Valsneset. Jeg er overbevist om at vi er en del av One Feed, One Mowi. Jeg er svært stolt av dette, og jeg vet at det vil gi oss et godt utgangspunkt for de utfordrende tidene som ligger foran oss, der vi fortsatt står overfor global usikkerhet som følge av de omfattende konsekvensene av koronapandemien.

Claes Jonermark, direktør for fôrvirksomheten

Fôrfabrikken i Skottland har økt omfanget av produkter som vi nå produserer betydelig, og har gitt oss et mangfold i produktmiksen etter hvert som vi skreddersyr produktene våre for å møte de ulike behovene for lakseprodukter, inkludert Label Rouge, Irish Organic Salmon og den skreddersydde MOWI Pure-laksen.

Med to fôrfabrikker har vi full kontroll over forsyningskjeden. Ved å bestemme hvilke råvarer, oppskrifter og næringsstoffer som brukes i fôret, kan vi sikre at vi produserer en så sunn laks som mulig. Fremover vil fôrvirksomheten vår vokse i takt med oppdrettsvirksomheten for å forbli selvforsynt. Videre vil Mowi Feed fortsette å fokusere på driftsforbedringer og kostnadsoptimalisering.