You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Bærekraft Nye fôrkilder for å redusere klimautslippene fra norsk lakseoppdrett
des 11, 2020

Nye fôrkilder for å redusere klimautslippene fra norsk lakseoppdrett

Dele

Mowi, Miljøstiftelsen Bellona, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og flere store aktører i fiskefôrindustrien har gått sammen om å forbedre klimaavtrykket til norsk laks. Initiativet «Råvareløftet» skal sette fart på utviklingen av nye råvarer til fiskefôr. Målet er å bidra til store kutt i klimagassutslippene, samtidig som det skaper arbeidsplasser og fremmer utviklingen av havbruksnæringen.

Havbruksnæringen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet i Norge. Fôret alene står for omtrent ¾ av klimagassutslippene fra norsk oppdrettslaks – når flyfrakt til fjerne markeder utelates. Hovedutfordringen for fiskefôrindustrien frem mot 2030 vil være å levere en stabil forsyning av tilstrekkelige mengder næringsriktige råvarer, samtidig som man sikrer reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft. Derfor lanserer Bellona, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Aker Biomarine, BioMar, Calanus, Cargill, Hordafor, Skretting og Mowi nå samarbeidsplattformen «Råvareløftet».

«Vi tror at norsk produksjon av nye råvarer til fiskefôr kan være starten på en ny grønn industrimulighet. Det er derfor veldig spennende å kunne trekke på den samlede kompetansen i bransjen for å finne nye og bærekraftige løsninger, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas bioprogram og prosjektansvarlig for Råvareløftet. «Fôrproblemet kan ikke løses av enkeltaktører alene, men vil kreve koordinering mellom industri, myndigheter, forskning og interessenter innen miljø og bærekraft», legger han til.

«Den norske sjømatnæringen har et viktig samfunnsoppdrag i å produsere bærekraftig og sunn mat til en voksende verdensbefolkning. Dette tar vi på alvor, og med Råvareløftet tar vi nå et viktig skritt inn i en enda grønnere fremtid, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. «I Norge trenger vi 250 000 nye arbeidsplasser innen 2030 for å sikre velferdsstaten. Vi vil gjøre vårt for at disse arbeidsplassene skapes som en del av den pågående bærekraftsomstillingen i havnæringene.»

«Råvareløftet er et veldig spennende samarbeid som kan gi både klimagevinster, forretningsmuligheter og arbeidsplasser. Som en del av de økonomiske koronatiltakene bevilget vi i vår ytterligere 20 millioner kroner til forskning på utvikling av fiskefôr basert på norske råvarer. Men vi er også avhengige av investeringsviljen i privat sektor. Jeg er derfor veldig glad for initiativet næringen og Miljøstiftelsen Bellona viser med Råvareløftet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en kommentar.

Alle partnerne vil bidra med kompetanse, data og ressurser til Råvareløftet. Bellona skal hjelpe industrien med å identifisere nye løsninger og muligheter, og sørge for at privat sektor, politikk og det politiske landskapet er på linje. I sin strategiske visjon «Bærekraftig havbruk 2030» har Bellona påpekt viktigheten av å etablere brede koalisjoner for å utvikle nye og mer bærekraftige råvarer til fiskefôr.

«Vi er glade for engasjementet, ambisjonene og kunnskapen som Sjømat Norge og sentrale aktører i fôrindustrien bidrar med. Sammen skal vi legge grunnlaget for utvikling av nye råvarer, lavere utslipp og redusert miljøpåvirkning. Med Råvareløftet inviterer vi myndigheter, FoU-miljøer, industri og andre samfunnsaktører til å delta i et initiativ som har som mål å skape arbeidsplasser og økonomiske verdier, samt kutte klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, sier Hauge i Bellona.

«Med Råvareløftet viser vi hvor målrettet den norske sjømatnæringen bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Vi er en fremtidsrettet næring som jobber for at Norge skal beholde sin posisjon som verdens ledende og mest bærekraftige havnasjon, understreker Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

 

Om Råvareløftet

Formålet med Råvareløftet er å fremskynde innfasingen av nye og bærekraftige råvarer til fiskefôr for å muliggjøre økt produksjon av sjømat og samtidig redusere havbruksnæringens samlede klima- og miljøavtrykk. Råvareløftet vil fokusere på bærekraftige råvarer med kommersielt potensial, og samtidig sikre at de er ernæringsmessig egnet for fiskevelferd og vekst. Kandidatene til fremtidens fôrkilder er mange og omfatter alt fra alger, krill, hoppekreps og insekter til gjær og bakterier samt animalske og vegetabilske biprodukter.

Kontaktinfo:
Joakim Hauge, leder for Bellonas bioprogrammer og prosjektansvarlig for Råvareløftet: 408 56 190 | joakim@bellona.no

Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening: 918 20 072 | hst@sjomatnorge.no (profesjonelle henvendelser).

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening: 481 27 155 |goy@sjomatnorge.no

 

Om stiftelsen Bellona

Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer, blant annet ved å identifisere og implementere bærekraftige klimaløsninger. Stiftelsens formål er å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse, og skal arbeide for å fremme dette formålet. Bellona samarbeider med bedrifter, akademia og andre offentlige og private institusjoner om tiltak som fremmer allmennhetens beste og har en betydelig positiv innvirkning på klima og miljø. Miljøstiftelsen Bellona ble etablert i 1986 og har i dag 61 ansatte og kontorer i Oslo, Brussel, Murmansk, St. Petersburg og London.

Om Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening representerer interessene til ca. 680 medlemsbedrifter med mer enn 14 800 ansatte. Våre medlemsbedrifter dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i fiskeri- og havbrukssektoren i Norge.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den viktigste interesseorganisasjonen for norske arbeidsgivere og har i dag over 28 000 medlemmer, fra små familiebedrifter til multinasjonale selskaper.