Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Operasjonell EBIT på 109 millioner euro i første kvartal for Mowi
mai 13, 2020

Operasjonell EBIT på 109 millioner euro i første kvartal for Mowi

Dele

Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på 109 millioner euro i første kvartal 2020, sammenlignet med 196 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2019.

Mowis resultater i første kvartal ble påvirket av fallende priser da Covid-19 eskalerte til en verdensomspennende pandemi med omfattende nedstengningstiltak i de fleste land.

«Til tross for at Covid-19 for øyeblikket forårsaker betydelige markeds- og logistikkforstyrrelser, går driften vår tilnærmet som normalt. Samtidig opprettholder vi sikkerheten og trivselen til våre ansatte. Vi vil gjøre alt vi kan for å holde driften i gang uten at det går på bekostning av helse og sikkerhet. Jeg er svært stolt av alle Mowis ansatte som har gjort dette mulig, sier Ivan Vindheim, administrerende direktør i Mowi.

Mowi rapporterte driftsinntekter på 885 millioner euro (979 millioner euro) i første kvartal 2020. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 83 119 tonn (104 118) var omtrent som forventet. Avlingsprognosen for 2020 er uendret på 450 000 tonn.

Covid-19-situasjonen påvirket handelsflyten, logistikken og distribusjonen betydelig i løpet av kvartalet. Foodservice-segmentet ble spesielt påvirket av tiltakene som ble innført for å begrense spredningen av viruset. Redusert forbruk innen foodservice ble imidlertid delvis oppveid av økt salg i detaljhandelen.

Til tross for et utfordrende kvartal leverte både Mowi Consumer Products og Mowi Feed rekordhøye volumer for et første kvartal.

«Vår integrerte verdikjede har vist motstandskraft i disse utfordrende tidene, og vi har fortsatt å produsere verdiøkende produkter ved våre mange fabrikker. Vi har vært i stand til å kapitalisere på langsiktige relasjoner med forhandlere over hele verden, og har solgt en større andel av produksjonen gjennom detaljhandelen», sier Vindheim.

«Vi har begynt å se en oppmykning av nedstengningstiltakene i enkelte land og tegn til økt etterspørsel som følge av dette. Jeg har stor tro på at etterspørselen etter laks vil ta seg opp til nivåene fra før covid-19 etter hvert som foodservice-segmentet gradvis åpner opp igjen», sier Vindheim.

Som nevnt i handelsoppdateringen av 20. april har styret i Mowi besluttet å utsette beslutningen om utbytte for første kvartal til andre kvartal på grunn av økt usikkerhet som følge av covid-19-pandemien.

 

Q1-rapporten og presentasjonen er tilgjengelig på vår rapportside.