Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Operasjonell EBIT på 80 millioner euro i tredje kvartal for Mowi
nov 04, 2020

Operasjonell EBIT på 80 millioner euro i tredje kvartal for Mowi

Dele

 

Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på 80 millioner euro i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 148 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2019.

Mowis resultater i tredje kvartal ble i stor grad påvirket av Covid-19-restriksjoner og sesongmessig høye volumer.

«Driften vår har gått tilnærmet normalt til tross for ytterligere Covid-19-restriksjoner i kvartalet. Pandemien påvirker imidlertid fortsatt konsumet utenfor hjemmet i stor grad, og selv om detaljhandelen er sterk, påvirkes inntjeningen vår av fallende priser som følge av lavere netto etterspørsel», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Mowi rapporterte driftsinntekter på 958 millioner euro (1 023 millioner euro) i tredje kvartal 2020. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 125 773 tonn (116 989) var omtrent som forventet. Prognosen for helårsavling for 2020 er uendret på 442 000 tonn. Avlingsprognosen for 2021 er 445 000 tonn.

«Jeg er svært fornøyd med at både Farming, Feed og Consumer Products leverte rekordhøye kvartalsvolumer. Mowis integrerte verdikjede har nok en gang vist sin styrke i disse tider. Det er også oppmuntrende å se at produksjonskostnadene i landbruket har bedret seg, sier Vindheim.

Mowis oppdrettsvolum har de siste årene vært gjenstand for betydelig vekst. Over tid har selskapet imidlertid sakket noe akterut i forhold til bransjens vekst i oppdrettsvolum. Mowi vil derfor fokusere enda mer på å øke oppdrettsvolumene fremover. I tillegg vil Mowi arrangere en kapitalmarkedsdag 17. mars 2021 der dette vil bli tatt opp i detalj.

«Den globale tilbudsveksten i 2021 forventes å være 1 %, noe som under normale omstendigheter ville gitt god støtte til sterke laksepriser. Selv om Covid-19 har hatt en betydelig innvirkning på laksemarkedet og -prisene på kort sikt, har vi fortsatt stor tro på de positive langsiktige utsiktene for bransjen, og spesielt for Mowi», sier Vindheim.

Utdeling av utbytte til aksjonærene er en viktig del av Mowis finansielle strategi. Samtidig anser styret det som svært viktig å bevare kontanter og opprettholde en sterk finansiell stilling, særlig i lys av den pågående Covid-19-pandemien. Under de rådende omstendighetene har styret derfor ikke funnet det hensiktsmessig å utbetale kvartalsutbytte for tredje kvartal.