You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Investorer Operasjonell EBIT på 99 millioner euro i andre kvartal for Mowi
aug 26, 2020

Operasjonell EBIT på 99 millioner euro i andre kvartal for Mowi

Dele


Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på 99 millioner euro i andre kvartal 2020, sammenlignet med 211 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2019.

Mowis resultater i andre kvartal ble betydelig påvirket av Covid-19 og de omfattende nedstengningstiltakene. Prisene på laks falt i alle markeder i løpet av kvartalet, noe som førte til redusert fortjeneste.

«Til tross for de markeds- og logistikkforstyrrelser som Covid-19 har forårsaket, har Mowis virksomhet så langt vært tilnærmet normal. Vi har iverksatt en rekke beskyttelsestiltak for å begrense spredningen av viruset i virksomheten vår. Sikkerheten og trivselen til våre ansatte har alltid høyeste prioritet, og vi vil gjøre alt vi kan for å holde driften i gang uten at det går på bekostning av helse og sikkerhet», sier Ivan Vindheim, administrerende direktør i Mowi.

Mowi Consumer Products nøt godt av et skifte i etterspørselen fra foodservice til detaljhandel som følge av de globale nedstengningstiltakene, og leverte rekordhøye salgsvolumer og resultater i andre kvartal.

«Dette er et imponerende resultat under de rådende omstendighetene og viser nok en gang hvor viktig Mowis nedstrømsstrategi er, sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter på 911 millioner euro (1 021 millioner euro) i andre kvartal 2020. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 104 303 tonn (98 483) var omtrent som forventet. Prognosen for helårslakting i 2020 er redusert med 8 000 tonn til 442 000 tonn på grunn av biologiske problemer i Skottland.

Produktivitetsprogram

Mowi innførte et kostnadsbesparelsesprogram i 2018, og selskapet har til nå kuttet kostnadene med 118 millioner euro. Mowi opplever imidlertid fortsatt kostnadspress i oppdrettsvirksomheten på grunn av mer utfordrende biologi, strengere reguleringer og en generell kostnadsøkning på grunn av innsatsfaktorer. Dette påvirker også resten av verdikjeden. Etter fôr er arbeidskraft den viktigste kostnadsposten i Mowi. Styret har derfor besluttet å inkludere et produktivitetsprogram i kostnadsbesparelsesprogrammet, med et mål om å redusere antall ansatte i Mowi med 10 % innen 2024.

«Det vil også i fremtiden være svært viktig å ta tak i kostnadene. Dette vil skje gjennom automatisering, digitalisering, forbedring av produksjonsprosessene og tilpasning av organisasjonen. Mowis strategi er fortsatt å vokse, og målet er å fortsette å være en netto jobbskaper», sier Vindheim.

Utdeling av utbytte til aksjonærene er en viktig del av Mowis finansielle strategi. Samtidig mener styret at det er viktig å opprettholde en sterk finansiell stilling, særlig i lys av den pågående covid-19-pandemien. Under de rådende omstendigheter har styret derfor ikke funnet det hensiktsmessig å utbetale kvartalsutbytte for første og andre kvartal.

Rapporten og presentasjonen er tilgjengelig her.