Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Reduser, gjenbruk, resirkuler: Håndtering av plast
apr 15, 2019

Reduser, gjenbruk, resirkuler: Håndtering av plast

Dele

Mowi-ansatte i plast

Den økende forekomsten av mikroplast i miljøet har preget nyhetssaker og overskrifter gjennom hele 2018.

Hva er mikroplast?

Mikroplast, som per definisjon er under 5 mm i sin lengste dimensjon, dukker opp i et bredt spekter av produkter i hele næringskjeden. Forskere har påvist dem i matvarer som flaskevann, øl, kylling, hermetisk tunfisk, skalldyr, salt og honning – og listen blir stadig lengre. Selv om mye av denne mikroplastforurensningen kommer inn i næringskjeden på land, anslår FAO at over 10 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. Det er helt klart behov for samarbeid og pragmatiske tiltak på globalt nivå for å dempe denne trenden. Det er vårt kollektive ansvar å håndtere miljøskadene fra plasten vi bruker på en fornuftig måte – og for å gjøre dette må vi utvikle et fremtidsrettet veikart for å takle problemet.

Ingen plast i våre laksefileter

De tre R-ene er et felles motto for progressive selskaper som Mowi: Reduser, gjenbruk og resirkuler. I Mowi har vi utviklet en policy for plastavfallshåndtering for hele selskapet. Blant Mowis viktige verdidrivere er målet om å innovere for å redusere miljøpåvirkningen, og spesielt for å løse utfordringen med plastavfall. Oppdrettsnæringen har gode forutsetninger for å gi forbrukerne velsmakende og sunn sjømat som også er fri for mikroplast. Hos Mowi viser overvåkingsresultatene våre ingen plastrelaterte forurensninger i laksen. I fremtiden vil akvakultur være en fordel for forbrukerne på grunn av sporbarheten som ligger i forsyningskjeden og produksjonskontrollene.

En kollektiv innsats for å redusere

I løpet av de siste årene har plast blitt et stadig større miljøproblem, og Mowi har derfor økt fokuset på å redusere de potensielle miljøkonsekvensene av emballasjematerialer. Siden 2015 har vi for eksempel redusert vekten på MAP-skuffene våre med 20 % ved foredlingsanlegget vårt i Brugge i Belgia, noe som igjen har redusert plastforbruket vårt på dette området med 96 tonn per år. «Modified Atmosphere Packaging»-brett er utviklet for å holde maten fersk. På samme måte har vi gått over fra å bruke esker av isopor til pappesker som er godkjent av Forest Stewardship Council, noe som ytterligere har redusert plastforbruket vårt med 7 tonn per år. Dette er et eksempel på den innovasjonen vi ønsker å oppmuntre til i hele selskapet. Endringen ble gjennomført etter at vi i leverandørkjeden oppdaget at selv om polystyrenbeholderne var 100 % resirkulerbare, syntes noen av våre foodservice-kunder at de var upraktiske å resirkulere. Etter disse vellykkede tiltakene er det planlagt flere endringer av Mowi-emballasjen i 2019. Vår policy oppfordrer også til samarbeid med alle interessenter i verdikjeden, og vi har aktivt inngått partnerskap med forskningsorganer og universiteter for å nå våre politiske mål.

Der det er uunngåelig å bruke plast, oppmuntrer vi til bruk av resirkulert plast, og vi prøver å unngå engangsplast i vår virksomhet. Mowis policy oppfordrer også ansatte og lokalsamfunn til å ta initiativ for å fjerne plastavfall og søppel fra miljøet. 4. mai 2018 arrangerte Mowi sin aller første Global Cleanup Day. Hundrevis av Mowi-kolleger og familiene deres samlet ressurser og mobiliserte en felles innsats for å rydde lokale strender for plast og annet marint avfall. Dette initiativet, som er inspirert av konsernsjef Alf-Helge Aarskog, førte til at Mowi-kolleger på tre kontinenter gikk sammen i en arbeidsgruppe for å bidra til å takle den store mengden plast og marint avfall som påvirker hver enkelt region.

Alf-Helge påpekte at Mowi er avhengig av et sunt hav og at: «Vi skal gjøre vårt for å redusere bruken av plast og sørge for at områdene våre er rene. Fremover vil vi fokusere enda mer på å unngå unødvendig bruk av plast i driften, og sørge for at plastavfall håndteres på en ansvarlig måte.» Han takket alle som deltok og sa: «Det er veldig oppmuntrende å se at så mange mennesker bidro i denne felles dugnaden. Selv om plastmengdene vi samlet inn under Global Cleanup Day er enorme, er det selvsagt ingenting sammenlignet med de enorme mengdene plast som slippes ut i miljøet hver dag. Men det er likevel viktig at vi gjør det vi kan.» Initiativer som dette bidrar ikke bare til å øke bevisstheten om de skadelige effektene plastforurensning har på miljøet vårt, men bygger også en solid plattform for proaktiv miljøforvaltning langs kysten.

Gjenbruk av nett

Mowi omfavner konseptet om sirkulær økonomi og har som ambisjon at 100 % av de resirkulerbare nettmaterialene skal gjenvinnes når tiden er inne for å erstatte dem. Etter hvert som nye og innovative resirkuleringsteknologier blir tilgjengelige, vil det bli mulig å resirkulere mer av nettomaterialet fra gården. Dette er et viktig skritt i retning av å redusere miljøpåvirkningen fra primærproduksjon som er avhengig av jomfruelige råvarer. Dette vil også redusere mengden avfall som går til forbrenning eller deponi. I løpet av de siste to årene har vi resirkulert 384 brukte nett i Europa. For 2018 betyr dette at totalt 302 987 kg oppdrettsnett ble resirkulert. Sistnevnte mengde resulterte i en reduksjon i ikke-fornybare ressurser tilsvarende 516 778 kg olje og en reduksjon i karbonavtrykket tilsvarende 1 094 353 kg CO2. Det er bemerkelsesverdig at denne reduksjonen i klimagassutslipp i 2018 er den samme som 10 039 flyreiser med passasjerfly fra Oslo til London ville generert.

Mowis brukte garn har blitt forvandlet til nye, nyttige produkter. Gjenvinningsprosessen omdanner nettet til nye polyamidfilamenter, som igjen kan brukes til en rekke formål, for eksempel til produksjon av badetøy eller teppegarn. Aquafil Groups produksjonsenhet, som produserer regenererte ECONYL®-nylonfilamenter, opplyser at ett tonn polyamidfiskegarn gir nok resirkulert nylongarn til 26 000 par sokker eller ca. 1000 m2 tepper. Denne resirkuleringsteknologien brukes også til å lage badetøy og undertøy; ikke bare skaper dette initiativet svært attraktive produktlinjer produsert av avfallsnett, det samler også inn penger til fjerning av marint avfall fra havet.

I tillegg til våre interne retningslinjer for plastavfallshåndtering har vi også forpliktet oss til å gjennomføre ASC-sertifiseringsprogrammet (Aquaculture Stewardship Council) på alle våre oppdrettsanlegg globalt. ASC arbeider for tiden med å inkludere plastspesifikke indikatorer i sin neste oppdatering av standardene, og vi ser frem til å være med på denne oppdateringen.