You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Investorer Rekordhøy omsetning i tredje kvartal for Mowi
nov 10, 2021

Rekordhøy omsetning i tredje kvartal for Mowi

Dele

Mowi hadde rekordhøye inntekter på 1 035 millioner euro. Operasjonell EBIT var 131 millioner euro, sammenlignet med 80 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2020.

Etterspørselen etter laks fortsatte å ta seg opp igjen etter nedstengningstiltakene som følge av covid-19 i tredje kvartal, ettersom aktiviteten i storhusholdningssektoren økte ytterligere og etterspørselen i detaljhandelen holdt seg på et høyt nivå. Dette førte til en betydelig oppgang i lakseprisene sammenlignet med i fjor og økte inntjeningen med 64 % sammenlignet med året før.

«Det er positivt å se at laksemarkedet fortsetter på veien mot full bedring. Den estimerte verdien av laksen som ble konsumert globalt i tredje kvartal, økte med mer enn 30 % sammenlignet med i fjor, og nådde et nytt rekordhøyt nivå for et kvartal. Dette er spesielt imponerende med tanke på at ikke alle markeder ennå har kommet seg helt etter covid-19-pandemien», sier Ivan Vindheim, CEO i Mowi.

Mowi Consumer Products leverte nok et sterkt resultat med det beste resultatet noensinne i et tredje kvartal.

«Dette viser den sterke etterspørselen i markedet og vår evne til å betjene nye og eksisterende kunder på tvers av geografi. Mowi Consumer Products har vært i stand til å dra nytte av og kapitalisere på skiftet i etterspørselen mot foredlede produkter», sier Vindheim.

Det totale slaktevolumet i kvartalet på 117 115 tonn sløyd vekt (125 773 tonn) var over forventningene på 110 000 tonn, hovedsakelig på grunn av gode vekstforhold i Norge. I tillegg økes slakteprognosen for 2021 til 455 000 tonn, noe som tilsvarer en volumvekst på 15 000 tonn fra året før. Neste år forventer Mowi å høste 460 000 tonn.

«Mowi har en klar strategi om å vokse, og Mowi Farmings høstekapasitet er godt over 500 000 tonn. Det er derfor oppmuntrende å se at vi går mot nok et rekordår for Farming-volumene i 2021», sier Vindheim.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 1,40 kroner per aksje, bestående av 0,93 kroner per aksje i ordinært utbytte og et ekstraordinært utbytte på 0,47 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.