Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Rekordhøye volumer for Mowi i 2020
feb 17, 2021

Rekordhøye volumer for Mowi i 2020

Dele

Mowi oppnådde rekordhøye volumer i alle divisjoner i 2020, og slaktet 440 000 tonn laks, solgte 240 000 tonn foredlede produkter og produserte 540 000 tonn fôr.

Mowis oppdrettsdivisjon registrerte rekordhøye innhøstingsvolumer i kvartalet og for hele året. Consumer Products fortsatte å dra nytte av skiftet i etterspørselen mot foredlede produkter, og leverte rekordhøye kvartals- og årsvolumer. Fôr leverte også gode resultater, og i likhet med Forbrukerprodukter leverte vi rekordvolumer både i kvartalet og for hele året.

«Jeg vil benytte anledningen til å takke alle mine kolleger i Mowi for å ha levert rekordhøye volumer i alle divisjoner i et ekstremt utfordrende år. Samtidig har vi så langt klart å holde alle trygge under covid-19-pandemien ved å iverksette de strengeste biosikkerhetstiltakene i hele virksomheten», sier Ivan Vindheim, administrerende direktør i Mowi.

Styrken i Mowis integrerte verdikjede i disse tider uten sidestykke ble nok en gang demonstrert da Consumer Products-divisjonen fortsatte å kapitalisere på skiftet i forbrukernes etterspørsel fra foodservice til detaljhandel. Mowi har produsert flere verdiskapende produkter enn noensinne gjennom sine nedstrømsanlegg, og utviklingen i detaljmarkedet er fortsatt sterk.

Covid-19 påvirker resultatene
Mowis resultater i fjerde kvartal ble betydelig påvirket av Covid-19 og omfattende nedstengningstiltak, sammen med sesongmessig høyt tilbud.

Selskapet rapporterte en operasjonell EBIT på 49 millioner euro i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 166 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2019. Kostnadene er redusert sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, og resultatnedgangen forklares derfor med betydelig lavere priser.

«Pandemien påvirker fortsatt forbruket utenfor hjemmet i stor grad, og selv om detaljhandelen er sterk og kompenserer for noe av etterspørselsbortfallet, gikk den samlede etterspørselen ned med ca. 5 %. Vi har imidlertid fortsatt stor tro på de positive langsiktige markedsutsiktene for bransjen. En betydelig andel av de nye kundene i detaljhandelen forventes å øke sitt forbruk i detaljhandelen permanent etter covid-19, selv om storhusholdningssegmentet gradvis gjenåpner etter hvert», sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter på 1 008 millioner euro (1 112 millioner euro) i fjerde kvartal 2020. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 126 634 tonn sløyd vekt (116 314) var i tråd med forventningene. Prognosen for 2021 er uendret på 445 000 tonn for hele året.

Anerkjennelse av bærekraftsarbeidet
Mowis bærekraftsarbeid har nok en gang blitt anerkjent: Selskapet er kåret til den mest bærekraftige produsenten av animalsk protein i verden i Coller FAIRR Protein Producer Index 2020, og den globale miljøorganisasjonen CDP har anerkjent selskapets lederskap innen bærekraft og sikret selskapet en plass på den prestisjetunge «A-listen» for håndtering av klimaendringer.

«Bærekraft vil bli enda viktigere fremover for både Mowi og lakseoppdrettsnæringen. Ved å produsere sunn og god mat på den mest bærekraftige måten er vi en del av løsningen», sier Vindheim.

Utbytte
Utbytte har vært en viktig del av Mowis finansielle strategi, og for å gjøre utbytteutbetalingene mer forutsigbare og transparente har styret besluttet å operasjonalisere utbyttepolitikken ved å innføre ordinært og ekstraordinært utbytte. Mowis ambisjon er å skape langsiktige verdier for aksjonærene gjennom både en positiv kursutvikling og et økende utbytte i tråd med den langsiktige inntjeningen. Kvartalsvis ordinært utbytte skal under normale omstendigheter utgjøre minst 50 % av underliggende resultat per aksje. Overskytende kapital vil bli utbetalt som ekstraordinært utbytte. Ved fastsettelse av overskuddskapital vil styret ta hensyn til forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og hensiktsmessig finansiell fleksibilitet. I tillegg fastsettes det et langsiktig målnivå for netto rentebærende gjeld som gjennomgås og oppdateres regelmessig.

På bakgrunn av dette har styret besluttet å betale 0,32 kroner per aksje i ordinært utbytte i første kvartal 2021, tilsvarende 50 % av underliggende resultat per aksje i fjerde kvartal 2020.

 

Rapporten og presentasjonen er tilgjengelig på vår rapportside.