You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Rekordhøye volumer i første kvartal og lavere driftskostnader for Mowi
mai 19, 2021

Rekordhøye volumer i første kvartal og lavere driftskostnader for Mowi

Dele


Mowi oppnådde rekordhøye volumer i første kvartal innen både oppdrett og forbrukerprodukter, med 125 000 tonn laks slaktet og 62 000 tonn foredlede produkter solgt. Samtidig gikk jordbrukskostnadene ned med 9 %.

Mowis første kvartal var preget av fortsatt nedstengning på grunn av covid-19 og høy vekst i det globale tilbudet av laks, men prisene økte i løpet av kvartalet på grunn av sterk etterspørsel.

«Selv om omfattende nedstengningstiltak fortsatt er på plass, har forbruket utenfor hjemmet begynt å øke i enkelte markeder sammenlignet med forrige kvartal. Etterspørselen i detaljhandelen er fortsatt svært god, noe Mowi nok en gang har kapitalisert på gjennom vår integrerte verdikjede», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Mowi mener at etterspørselen etter laks er på vei til å ta seg helt opp igjen som følge av at Covid-19-tiltakene blir mindre restriktive. Veksten i laksesalget i detaljhandelen var på 20-25 % i kvartalet, og veksten kom både fra nye og eksisterende kunder. Mowi forventer at begge kundegruppene vil øke detaljhandelskonsumet etter Covid-19, selv om foodservice-segmentet fortsetter å gjenåpne.

Mowi Consumer Products hadde nok et sterkt kvartal med rekordhøye inntekter og volumer i første kvartal, delvis drevet av medvind fra fasten og påsken.

Mowi Farming høstet rekordhøye 125 000 tonn i kvartalet, noe som tilsvarer en vekst på 51 % sammenlignet med året før. Samtidig gikk kostnadene ned med 9 %.

«Det er svært oppmuntrende å levere rekordhøye Farming-volumer i første kvartal og redusere produksjonskostnadene. Kostnadsreduksjonen er drevet av store volumer og kostnadstiltak over tid. Vekst i Farming-volumene og konkurransedyktige kostnader er sentrale elementer i Mowis strategi», sier Vindheim.

Mowi oppnådde en operasjonell EBIT på 109 millioner euro i første kvartal 2021, det samme som i tilsvarende kvartal i 2020. Selskapet rapporterte driftsinntekter på 1 022 millioner euro (885 millioner euro) i kvartalet. Det totale slaktevolumet i kvartalet på 125 468 tonn sløyd vekt (83 119) var over forventningene på 116 000 tonn. Prognosen for 2021 er uendret på 445 000 tonn for hele året.

Mowis styre har besluttet å betale 0,77 kroner per aksje i ordinært utbytte i andre kvartal 2021, tilsvarende 50 % av underliggende resultat per aksje i første kvartal 2021.