You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Rekordhøye volumer og inntekter for Mowi i 2021
feb 16, 2022

Rekordhøye volumer og inntekter for Mowi i 2021

Dele

 

Fjerde kvartal markerte slutten på et rekordår for Mowi med en omsetning på 4 208 millioner euro og et slaktevolum på 466 000 tonn, noe som tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 % og 6 %. Selskapet solgte også rekordhøye 248 000 tonn foredlede produkter i fjor.

Oppgangen i etterspørselen etter laks fortsatte i fjerde kvartal 2021, med betydelig høyere priser enn året før. Med dette som bakteppe tredoblet Mowi resultatet med en operasjonell EBIT på 146 millioner euro i kvartalet.

«Jeg vil gjerne takke alle mine 12 000 kolleger i Mowi for deres engasjement og harde arbeid i 2021, i et utfordrende pandemimiljø», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

I Norge, Mowis største og viktigste oppdrettsregion, produserte selskapet rekordhøye 273 000 tonn laks i 2021.

«Jeg er svært fornøyd med at lisensutnyttelsen i Norge har forbedret seg de siste årene og ligger over gjennomsnittet i bransjen. Dette har lagt grunnlaget for at vi har nådd et rekordhøyt slaktevolum på 466 000 tonn», sier Vindheim.

Mowi produserte også flere verdiøkende produkter enn noensinne gjennom nedstrømsanleggene i 2021, og utviklingen i detaljmarkedet fortsetter å være sterk.

«Veksten i etterspørselen etter foredlede produkter under pandemien har vært uten sidestykke, og volumene er fortsatt på et svært høyt nivå. For 2022 er prisutsiktene for laks gunstige, og det forventes ingen tilbudsvekst for året. Mowi er godt posisjonert til å kapitalisere på dette med sin mangfoldige og integrerte verdikjede og lave kontraktsandel», sier Vindheim.

Mowi har for tredje år på rad toppet Coller FAIRR-indeksen som rangerer verdens største produsenter av animalsk protein etter bærekraft.

«Bærekraft er dypt forankret i Mowi-kulturen og står sentralt i alt vi gjør. Dette er svært oppmuntrende og viser at Mowi ligger i forkant når det gjelder bærekraftig matproduksjon», sier Vindheim.

Mowi rapporterte en operasjonell EBIT på 146 millioner euro i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 49 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2020. Driftsinntektene i kvartalet var rekordhøye 1 150 millioner euro (1 008 millioner euro). Det totale slaktevolumet i kvartalet på 115 040 tonn sløyd vekt (126 634 tonn) var over forventningene på 104 000 tonn, hovedsakelig på grunn av gode vekstforhold i Norge.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 1,40 kroner per aksje, bestående av 1,00 kroner per aksje i ordinært utbytte og et ekstraordinært utbytte på 0,40 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.