Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Rekordresultat for Mowi i andre kvartal
aug 24, 2022

Rekordresultat for Mowi i andre kvartal

Dele

Andre kvartal 2022 var det beste kvartalet noensinne for Mowi, med et rekordhøyt driftsresultat på 320 millioner euro og en rekordhøy omsetning på 1 232 millioner euro.

Mowi leverte nok et sterkt resultat i andre kvartal, drevet av god drift og høye laksepriser.

«Jeg er svært fornøyd med de operasjonelle resultatene i kvartalet og måten vi har klart å kapitalisere på de høye prisene. Jeg vil gjerne takke organisasjonen for denne prestasjonen», sier Ivan Vindheim, konsernsjef i Mowi.

Lakseprisene nådde nye rekordnivåer i alle markeder i løpet av kvartalet som følge av sterk etterspørsel og lavt tilbud. Mowis økonomiske resultater var også drevet av gode innhøstingsvolumer, hvorav 65 % ble solgt på spotmarkedet.

«Vi har aldri tidligere opplevd spotpriser på de nivåene vi har sett i andre kvartal, og dette viser at det er potensial for å fortsette å øke verdien av laksekategorien over tid, gitt fortsatt tilbudsvekst», sier Vindheim.

Mowi rapporterte en operasjonell EBIT på 320 millioner euro i andre kvartal 2022, mer enn en dobling fra 137 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2021. Driftsinntektene i kvartalet var 1 232 millioner EUR (1 000 millioner EUR). Det totale slaktevolumet i kvartalet var 102 679 tonn sløyd vekt (107 977 tonn), noe over forventningene på 99 000 tonn. Prognosen for 2022 er uendret på 460 000 tonn for hele året.

Mowi Farming hadde et imponerende kvartal med et driftsresultat på 294 millioner euro, noe som er ny rekord.

«Jeg er imponert over oppdrettsvirksomheten vår dette kvartalet, med god vekst i sjø og forbedret produksjon. Mowi Norge skiller seg spesielt ut og står for 70 % av konsernets resultat med en imponerende margin», sier Vindheim.

Mowi Consumer Products leverte nok et sett med gode resultater takket være fortsatt god etterspørsel fra detaljhandelen og solide driftsresultater ved foredlingsanleggene i Europa, Amerika og Asia.

«Den samlede etterspørselen i detaljhandelen er fortsatt på et godt nivå, og jeg forventer at detaljhandelskanalen vil fortsette å vokse i årene som kommer. Foodservice-segmentet fortsetter sin bedring etter pandemien, noe som er positivt for den samlede etterspørselen etter laks», sier Vindheim.

Mowis styre har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 2,30 kroner per aksje på bakgrunn av en sterk finansiell stilling og gode utsikter.

 

Du finner rapporten og presentasjonen på siden Rapporter.