You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Corporate Soyaleverandører til lakseindustrien stanser handel med avskogingsrelatert soya i Brasil
jan 14, 2021

Soyaleverandører til lakseindustrien stanser handel med avskogingsrelatert soya i Brasil

Dele

Regnskog

De brasilianske soyaleverandørene til lakseindustrien, CJ Selecta, Caramuru og Imcopa/Cervejaria Petrópolis, vil implementere en verdikjede for soyabønner som er 100 prosent fri for avskoging og konvertering, med 2020 som sluttdato. Ingen soya som er dyrket på land som er avskoget etter denne fristen, vil bli omsatt. Dette dristige og historiske tiltaket setter en ny standard for globale bærekraftige leverandørkjeder og står i sterk kontrast til større brasilianske soyaforhandlere, som fortsetter å handle med avskoget soya.

Som et resultat av dette vil størstedelen av den globale oppdrettslakseindustrien, inkludert hele den europeiske laksesektoren, kjøpe soya fra brasilianske leverandører hvis verdikjeder for soyabønner er 100 prosent fri for avskoging og konvertering.

Catarina Martins, teknisk sjef i Mowi, sier: «Sammen med andre medlemmer av gruppen «Aquaculture Dialogue on Sustainable Soy Sourcing from Brazil» applauderer vi dette modige lederskapstiltaket fra Caramuru, CJ Selecta og Imcopa for å beskytte det brasilianske miljøet og dyrelivet utenfor lakseverdikjeden. Det er dette miljøengasjementet som vil gjøre bransjen vår bærekraftig, og jeg håper at andre animalske proteinindustrier blir inspirert til å gjøre det samme.»

Dette er aller første gang brasilianske soyaleverandører forplikter seg på denne måten. Beslutningen hilses velkommen av globale miljøorganisasjoner, internasjonale forhandlere, lakseoppdrettere, fôrselskaper, lakseforedlere og investorer, som er dypt bekymret over den økende avskogingen og konverteringsraten i Brasil.

Maurício Voivodic, administrerende direktør i WWF Brasil, sier: «Vi ser på denne frivillige sektorovergripende forpliktelsen som en referanse som kan inspirere andre globale animalske proteinsektorer og andre markeder som er knyttet til forsyningskjeden for soya. Sammen feirer vi denne relevante, privatsektordrevne prosessen for å beskytte den unike brasilianske Cerrado.»

Ida Breckan Claudi, seniorrådgiver i Regnskogfondet, legger til: «De brasilianske soyaleverandørene og den norske laksenæringen viser ekte lederskap og setter en ny standard for bærekraftige leverandørkjeder. Denne historiske forpliktelsen fra de brasilianske soyaleverandørene vil endre bærekraftstandarden for globale leverandørkjeder. Globale svine-, fjørfe- og storfekjøttprodusenter henger etter ved fortsatt å tillate avskoging i leverandørkjeden. For å slutte å være medskyldig i avskogingen må kjøttindustrien følge etter og kreve at leverandørene deres blir helt avskogingsfrie.»

Dette er første gang en animalsk proteinindustri har satt en slik frivillig og sektorovergripende standard. Deltakerne og interessentene som er involvert i dette initiativet, håper å inspirere andre globale dyreproteinindustrier, som storfekjøtt, svinekjøtt og fjørfe, til å følge etter.

CJ Selecta, Caramuru og Imcopa/Cervejaria Petrópolis har satt august 2020 som sluttdato for sin avskogings- og konverteringsfrie forsyningskjede for soyabønner. Sammen med eieren av bærekraftstandarden, ProTerra, og WWF Brasil har soyaleverandørene blitt enige om et robust system for overvåking, rapportering og verifisering (MRV) for å implementere og håndheve forpliktelsen om null avskoging.

De brasilianske leverandørene har levert sertifisert og avskogingsfri soya til den europeiske oppdrettsnæringen i en årrekke, samtidig som de har levert ikke-garanterte produkter til andre markeder. Denne nye forpliktelsen utvider engasjementet for avskogingsfrihet til å omfatte hele soyavirksomheten, også utenfor verdikjeden for laks. Det betyr at soyabønner som er produsert på jord som er konvertert etter august 2020, ikke kan inngå i leverandørkjeden til noen av disse soyaselskapene. Beslutningen får umiddelbar virkning for alle nye kontrakter om kjøp av soya.