You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter Presse Vi introduserer den fjerde R-en: Redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenvinne.
mar 31, 2021

Vi introduserer den fjerde R-en: Redusere, gjenbruke, resirkulere og gjenvinne.

Dele

Konseptet Redusere, gjenbruke og resirkulere er en praktisk veiledning for ansvarlig bruk av planetens ressurser. Når det gjelder forvaltning av marine ressurser, kan også en ekstra «R» gi et viktig bidrag – nemlig «gjenfanget» fiskemel (FM) og fiskeolje (FO).

Mowi Nutrition har nylig implementert denne fjerde R-en ved å produsere FM og FO fra biprodukter og avskjær fra oppdrettslaks, som deretter gjøres tilgjengelig for andre bruksområder på det globale markedet. Denne effektiviteten bidrar til å redusere vårt miljømessige fotavtrykk og til å oppfylle nr. 12 av målene for bærekraftig utvikling: «Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre». Siden 25-30 % av den globale matproduksjonen i dag går til spille, er dette et mål som alle matvaresektorer må strebe etter å nå, med et felles mål om å «gjøre mer og bedre med mindre».

En vanlig målestokk for å måle ansvarlig bruk av FM/FO i oppdrettsnæringen er FIFO-forholdet (Fish In-Fish Out), som sammenligner tilførselen av villfisk med produksjonen av oppdrettsfisk. Selv om konseptet i utgangspunktet er enkelt, er det mer komplekst i praksis, men det er en nyttig måte å begynne å gjøre rede for FM/FO-ressurseffektivitet på.

Siden FIFO-konseptet oppstod på 2000-tallet, har det skjedd teknologiske forbedringer i hele FM/FO-verdikjeden. Gjenfangst av FM/FO fra oppdrettsfisk tar denne prosessen et skritt videre; vi kaller dette RecaptureFIFO (rFIFO), et mål som mer nøyaktig gjenspeiler «netto» bruk av FM/FO. I 2020 gjenfanget Mowi ca. 14 000 tonn FO fra den norske virksomheten, som opprinnelig hadde brukt ca. 34 000 tonn; sammen med gjenfanget FM gir dette en rFIFO på 0,54. Ved å implementere den fjerde R-en i hele konsernet er målet vårt å fortsette å gi tilbake til det globale fondet av marine ingredienser – og å fortsette å «gjøre mer og bedre med mindre».

 

Du kan lese mer om rFIFO i vår årsrapport for 2020.