Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette
Home Nyheter Uncategorized Vil oppdrette laks i dypet
mai 08, 2019

Vil oppdrette laks i dypet

Dele

Mowi vil senke merdene ned i havdypet, og knytte sammen teknologi fra norsk oppdrett-, subsea- og offshorenæring. Selskapet har søkt om 36 utviklingskonsesjoner for å realisere «AquaStorm». 

– Dette er det største utviklingsprosjektet vi noen gang har planlagt. Aquastorm flytter merdene ut fra fjordene, og ned på dypt vann hvor fisken er beskyttet mot lakselus, sykdom og vær, sier prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid.

Merdene vil i utgangspunktet holdes 15 meter under havoverflaten, og vil kunne senkes ned mot minst 50 meter dersom værforholdene krever det. Anleggene vil være tilknyttet en sentral på land, som via en fordeler på havbunnen, sørger for fjernstyring av fôring, luft, lys, strøm og signaler. Dette gjøres gjennom rørledninger og kabler som strekker seg fra land til anleggene. Fôrspill og avfall vil også hentes tilbake til landanlegget for behandling via de samme rørledningene. Anleggene vil være autonome og uten bemanning under vanlig drift.

– Dette konseptet er fullt automatisert, og alt vil overvåkes fra et kontrollsenter på land. Der vil vi ha full kontroll på hvordan fisken har det, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sier Trengereid.

I det første Aquastorm-prosjektet skal anleggene plasseres opptil 12 kilometer fra kysten. Med teknologien selskapet vil benytte, vil det derimot være teoretisk mulig å etablere slike anlegg opp mot 100 km fra land.

– I dag er arealene oppdrettsnæringen har for produksjon begrensede. Denne teknologien åpner opp enorme arealer for fremtidig vekst av bærekraftig havbruk i Norge, mener Henrik Trengereid. Han understreker at realisering er avhengig av at myndighetene tildeler prosjektet nok tillatelser.

Med seg i prosjektet har Mowi en rekke ledende teknologiaktører fra subsea- og oljenæringen. I tillegg til Nofima og Sintef som FoU-partnere, har Mowi også med Aqualine, Kongsberg, ABB og Stellarman på laget.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener prosjektet er som skapt for ordningen med utviklingskonsesjoner.

– Dette prosjektet representerer det beste av norsk kompetanse fra havet. I AquaStorm blir landets spisskompetanse innen havbruk, subsea og oljevirksomhet utnyttet for å skape en enda mer bærekraftig og fremtidsrettet næring. Det er nettopp slike prosjekter norske myndigheter og politikere må legge til rette for, sier Stein Lier-Hansen.

Mowi ønsker at prosjektet skal gjennomføres i Roan kommune i Trøndelag, og det er anslått at prosjektet kan tilføre minst 60 nye arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger for regionen. Søknaden til Mowi behandles nå av Fiskeridirektoratet, og det er ventet en avklaring på søknaden i løpet av de kommende månedene.