Mowi i firma Alphabet współpracują na rzecz bardziej zrównoważonej hodowli łososia - MOWI - Poland

Mowi i firma Alphabet współpracują na rzecz bardziej zrównoważonej hodowli łososia

Mowi nawiązało współpracę z zespołem specjalistów Tidal, stworzonym przez Laboratorium X (część koncernu Alphabet) w celu opracowywania innowacji dotyczących ochrony oceanów oraz zrównoważonego rozwoju w zakresie testowania i badania nowych technologii.

 

Przez ostatnie trzy lata Mowi zajmowało się badaniem i testowaniem nowego systemu czujników opracowanego przez zespół działający w ramach Laboratorium X koncernu Alphabet. Po długim okresie badań i rozwoju, obejmującym próby terenowe i zbieranie danych, projekt jest obecnie gotowy do próbnego wdrożenia w wykorzystaniu komercyjnym. Mowi zdecydowało się wprowadzić nową technologię na farmach w całej Norwegii.

Zespół Tidal opracował zaawansowaną platformę złożoną z oprogramowania służącego do monitorowania i analizy ruchu ryb, która gromadzi informacje na temat wzrostu łososi w czasie rzeczywistym oraz rozkładu masy ryb, a także pozwala kontrolować ich karmienie i zlicza ilość pasożytów. Dzięki połączeniu nowych technologii wideo, uczenia maszynowego i maszynowej percepcji, system stworzony przez Tidal jest w stanie śledzić i modelować zmiany zachodzące z upływem czasu w zachowaniu ryb, warunkach środowiskowych, w których żyją, oraz zdrowiu samych łososi.

– Misja Mowi zakłada pełnienie przez firmę roli przywódczej we wdrażaniu Niebieskiej Rewolucji. Jako największy hodowca łososia na świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za rozwój technologii, którą wykorzystujemy do umocnienia naszej przewagi konkurencyjnej i optymalizacji oceanicznej hodowli zdrowej żywności pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Właśnie dlatego tak pozytywnie podchodzimy do współpracy z Tidal nad dalszym rozwojem technologii na rzecz hodowli oceanicznych – powiedział Ivan Vindheim, CEO Mowi ASA.

Technologia Tidal to platforma sprzętowa wyposażona we wszechstronne oprogramowanie, która zapewnia hodowcom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pozwala im sprawniej zarządzać codziennymi operacjami. Wykorzystując sztuczną inteligencję do analizy dużych zbiorów danych, Mowi chce identyfikować i reagować na długoterminowe trendy w zachowaniu ryb, a tym samym jeszcze bardziej zoptymalizować hodowlę oceaniczną.

– Ponieważ dążymy do pełnego wykorzystania potencjału naszych mórz w zakresie zrównoważonej produkcji żywności, nasz Dział Badań i Rozwoju zaangażował się we współpracę z Tidal przy opracowywaniu platformy do monitorowania i analizowania podwodnego ruchu ryb. Traktujemy to jako punkt wyjścia na drodze do znajdowania w przyszłości nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w całym naszym łańcuchu wartości – oświadczył Øyvind Oaland, dyrektor ds. technologii w Mowi ASA.

Neil Davé at Tidal
Neil Davé, Tidal, zespół działający w ramach laboratorium innowacji X koncernu Alphabet

– Naszą misją jest ochrona oceanu jako środowiska do życia oraz jego roli w dostarczaniu ludzkości żywności uzyskiwanej w zrównoważony sposób. Naszym pierwszym obszarem zainteresowania jest opracowywanie technologii, która zapewnia więcej informacji oraz lepszy wgląd w to, co dzieje się pod wodą. Cieszymy się, że możemy współpracować z Mowi w pracy nad narzędziami, które sprawią, że nasz partner będzie w stanie prowadzić swoje operacje w jeszcze bardziej zrównoważony sposób – oświadczył Neil Davé, dyrektor generalny Tidal.

Więcej informacji o Tidal oraz projekcie znaleźć można na stronie X.

Więcej informacji oraz zdjęcia uzyskać można korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Øyvind Oaland, dyrektor ds. technologii, +47 957 00 152
Ola Helge Hjetland, dyrektor ds. komunikacji Grupy, +47 970 67 932

Odwiedź nasze strony krajowe

×