Wprowadzanie polityki czterech R: Reduce, Reuse, Recycle – and Recapture (ograniczenie, ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie) - MOWI - Poland

Wprowadzanie polityki czterech R: Reduce, Reuse, Recycle – and Recapture (ograniczenie, ponowne wykorzystanie, recykling i odzyskiwanie)

Koncepcja ograniczenia, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania jest praktycznym przewodnikiem odpowiedzialnego korzystania z zasobów naszej planety. Jeśli chodzi o zarządzanie zasobami morskimi, dodatkowe „R” może również wnieść istotny wkład – „odzyskane”: mączka rybna (FM) i olej rybny (FO).

Mowi Nutrition udało się niedawno wdrożyć to czwarte R, produkując mączkę rybną (FM) i olej rybny (FO) z naszych produktów ubocznych z łososia hodowlanego i okrawków, które są następnie udostępniane do innych zastosowań na rynkach światowych. Dzięki temu możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i działać zgodnie z #12 celami zrównoważonego rozwoju: aby „Stać się przykładem zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. Ponieważ obecnie marnuje się 25–30% światowej produkcji żywności, jest to cel, do którego realizacji muszą dążyć wszystkie sektory spożywcze, zjednoczone we wspólnym celu „produkować więcej i lepiej za mniej”.

Powszechną miarą odpowiedzialnego stosowania FM/FO w akwakulturze jest wskaźnik „Fish In-Fish Out” (FIFO), który porównuje przekształcenie wolumenu pasz z ryb dzikich na produkty z ryb hodowlanych. Chociaż koncepcja jest w istocie prosta, w praktyce jest bardziej złożona, ale jest to użyteczny sposób na rozpoczęcie rozliczania efektywności wykorzystania zasobów FM/FO.

Odkąd koncepcja FIFO pojawiła się po raz pierwszy w 2000 roku, w całym łańcuchu wartości FM/FO wprowadzono ulepszenia technologiczne. Odzyskiwanie FM/FO z ryb hodowlanych posuwa ten proces o krok dalej; nazywamy to RecaptureFIFO (rFIFO), miarą, która dokładniej odzwierciedla wykorzystanie „netto” FM/FO. W 2020 roku Mowi odzyskała ~14 000 ton FO z działalności w Norwegii, przy której początkowo zużyto ~34 000 ton; razem z odzyskaną FM daje to rFIFO równe 0,54. Poprzez wdrożenie czwartego R w całej grupie, chcemy osiągnąć cel w postaci dalszego oddawania składników morskich do globalnych zasobów – i nadal „produkować więcej i lepiej za mniej”.

Odwiedź nasze strony krajowe

×