Świat potrzebuje więcej żywności pochodzącej z oceanu - MOWI - Poland

Świat potrzebuje więcej żywności pochodzącej z oceanu

Naszym celem, w ramach misji przewodzenia Niebieskiej Rewolucji, jest zrównoważona produkcja większej ilości żywności z oceanu, aby wyżywić rosnącą populację świata.

Wierzymy, że produkcja większej ilości żywności z oceanu jest integralną częścią podejmowania głównych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, takimi jak bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne. Hodowla łososia zostawi niski ślad węglowy, miejsca do hodowli w oceanie jest mnóstwo, a jeśli chodzi o białko zwierzęce – zdrowsze już być nie może. Produkując żywność w zrównoważonej skali, mamy wszelkie możliwości, aby branża akwakultury zajęła pozycję kierowniczą, z której może zająć się globalnymi wyzwaniami – jest to sedno naszej wizji Przewodzenia Niebieskiej Rewolucji.

W 2020 r., gdy kraje na całym świecie zostały zmuszone do wprowadzenia surowych obostrzeń w celu kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19, kwestia stabilności łańcucha dostaw żywności i środowiska znalazły się w centrum uwagi.

Pracownicy Mowi, wraz z innymi firmami zajmującymi się produkcją żywności, stali się kluczowymi pracownikami zapewniającymi ciągłość łańcucha dostaw żywności podczas pandemii. Wraz ze zmianami w naszym codziennym życiu zawodowym i późniejszym ograniczeniom podróżowania, zwłaszcza drogą lotniczą, zaobserwowano bujny rozwój dzikiej przyrody i zauważalne zmiany w jakości powietrza.

To jeszcze bardziej wsparło naszą determinację, aby dalej wprowadzać w życie wizję rozwoju zrównoważonej gospodarki oceanicznej i z dumą wspieraliśmy dwie ważne inicjatywy w 2020 roku.

Program działań na rzecz oceanów

Panel Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonej Gospodarki Oceanicznej (Panel Oceaniczny) opublikował nowy program działań na rzecz oceanów, w którym określono, w jaki sposób kraje na całym świecie mogą przyspieszać, skalować i finansować takie działania.

Mowi należy do Sieci Doradczej Panelu Oceanicznego, która składa się z ponad 125 organizacji sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i organizacji międzyrządowych z 35 krajów.

Nasza dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i technologii, Catarina Martins, przyczyniła się do opracowania Programu działań na rzecz oceanów i z pasją realizuje jego cele:
„Oczywiste jest, że ocean może dostarczać bardziej obfite i zróżnicowane pożywienie niż obecnie, tym samym odgrywając większą rolę w globalnym systemie żywnościowym. Jestem zarówno pasjonatem zaspokajania tej globalnej potrzeby, jak i przyjmowania odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia w całej naszej globalnej działalności w celu zwiększenia produkcji, aby to osiągnąć”.

Mowi wspiera cele w zakresie produkcji żywności wyznaczone przez Program działań na rzecz oceanów do 2030 r., zwłaszcza te dotyczące zrównoważonego rozwoju akwakultury w celu zaspokojenia globalnych potrzeb. Prace nad wprowadzeniem polityki i pewnych ram zarządzania w celu zminimalizowania wpływu akwakultury na środowisko, włączając nieefektywność w łańcuchu dostaw pasz, oraz umożliwienie przyspieszenia produkcji akwakultury dokarmianej i niekarmionej, która odpowiada lokalnym priorytetom środowiskowym, ekonomicznym i w zakresie zarządzania – działanie określone w Programie działań na rzecz oceanów – jest już w toku.

Catarina kontynuuje: „W roku 2020 poczyniliśmy ogromne postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ponad 100 naszych placówek morskich posiada obecnie certyfikat Rady ds. Zarządzania Akwakulturą (ASC). Z powodzeniem współpracowaliśmy z branżą sojową w Brazylii, aby uzyskać zobowiązanie, że cała produkcja soi będzie opierała się na czystym łańcuchu dostaw, w 100% bez wylesiania i bez konwersji. Jest jeszcze więcej do zrobienia, ale nasze pragnienie rozwoju zrównoważonej gospodarki oceanicznej nigdy nie było silniejsze”.

Ekspedycja „One Ocean” („Jeden Ocean”)

Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy sponsorować Ekspedycję One Ocean. W ciągu tej dekady, która została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) „Dekadą nauk o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Statsraad Lehmkuhl, największy i najstarszy norweski żaglowiec z ożaglowaniem rejowym, przepłynie ponad 55 000 mil morskich i odwiedzi 36 portów na całym świecie.

Dzięki ekspedycji „One Ocean” podniesie się świadomość i zwiększy się nasza wiedza na temat kluczowej roli oceanu w zrównoważonym rozwoju. Ekspedycja zjednoczy młodych ludzi, naukowców i międzynarodowych liderów w zdobywaniu nowych informacji o oceanach. Jej celem jest odkrywanie nowych rozwiązań poprzez edukację, naukę i technologię oraz rozprzestrzenianie tej wiedzy na całym świecie.

Statsraad Lehmkuhl będzie służył zarówno jako żaglowiec szkoleniowy, jak i najnowocześniejszy statek badawczy. Korzystając z najnowocześniejszego sprzętu, studenci i naukowcy będą prowadzić badania i monitorować wody morskie w trakcie całej podróży. Na pokładzie będą prowadzone specjalistyczne programy studiów, koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju i młodym przywództwie.

Ekspedycja „One Ocean” przyczyni się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • Życie pod wodą
  • Partnerstwo w realizacji celów
  • Działanie dotyczące klimatu
  • Edukacja na wysokim poziomie

Mówiąc o Ekspedycji „One Ocean”, Catarina wyjaśnia:
„Ta wyprawa pod wieloma względami idealnie pasuje do Mowi. Nasza obecność na całym świecie jest znacząca, staramy się być liderem w zakresie zarządzania środowiskiem i mamy nadzieję, że nasze innowacyjne działania będą miały pozytywny wpływ na świat. Ta globalna ekspedycja, która połączy wysiłki ludzi na całym świecie, zwłaszcza młodych, będzie miała na celu dążenie do lepszego zrozumienia naszego oceanu, potencjału tego zasobu naturalnego oraz, co najważniejsze, potrzeby jego zachowania i ochrony dla przyszłych pokoleń.”

Odwiedź nasze strony krajowe

×