Rekordowe wolumeny w pierwszym kwartale i niższe koszty hodowli w Mowi - MOWI - Poland

Rekordowe wolumeny w pierwszym kwartale i niższe koszty hodowli w Mowi

Spółka Mowi osiągnęła rekordowe wolumeny w pierwszym kwartale zarówno w zakresie produktów Hodowlanych, jak i konsumpcyjnych, pozyskując 125 000 ton łososia i sprzedają 62 000 ton produktów z wartością dodaną. W tym samym czasie koszty hodowli spadły o 9%.

W pierwszym kwartale w Mowi nadal obowiązywały obostrzenia z powodu lockdownu Covid-19, nastąpił też wysoki wzrost globalnej podaży łososia, jednak ceny wzrosły w ciągu kwartału dzięki wysokiemu popytowi.

„Pomimo dalszego obowiązywania dość ścisłych obostrzeń z powodu lockdownu, konsumpcja poza domem zaczęła rosnąć na niektórych rynkach w porównaniu z poprzednim kwartałem. Popyt w handlu detalicznym jest nadal bardzo dobry, a firma Mowi po raz kolejny wykorzystała to w naszym zintegrowanym łańcuchu wartości” – powiedział dyrektor generalny Mowi – Ivan Vindheim.

Zdaniem Mowi, popyt na łososia powróci wkrótce do poprzedniego poziomu wraz ze złagodzeniu restrykcji związanych z Covid-19. Sprzedaż detaliczna łososia w ciągu kwartału wzrosła o 20-25%, a wzrost ten zawdzięczamy zarówno nowym, jak i obecnym klientom. Mowi spodziewa się, że obie grupy klientów zwiększą konsumpcję detaliczną po ustąpieniu pandemii Covid-19, wraz ze stopniowym otwieraniem segmentu gastronomicznego.

Mowi Consumer Products miał za sobą kolejny dobry kwartał osiągając w pierwszym kwartale rekordowe zyski ze sprzedaży produktów, częściowo na fali popytu w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy.

Z hodowli Mowi uzyskano rekordowe 125 000 ton w kwartale, co odpowiada 51% wzrostowi w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie koszty spadły o 9%.

„Osiągnięcie rekordowych wolumenów z hodowli w pierwszym kwartale i obniżenie kosztów produkcji jest bardzo krzepiące. Spadek kosztów nastąpił dzięki stopniowemu zwiększeniu wolumenu i inicjatywom nakierowanym na zmniejszanie kosztów. Wzrost wielkości hodowli i konkurencyjność kosztowa należą do kluczowych elementów strategii Mowi” – powiedział Vindheim.

Spółka Mowi osiągnęła zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 109 mln euro w pierwszym kwartale 2021 roku, tyle samo, co w analogicznym kwartale 2020 roku. Spółka odnotowała kwartalne przychody operacyjne w wysokości 1 022 mln EUR (885 mln EUR). Całkowita wielkość produkcji wynosząca 125 468 ton wypatroszonej masy (83 119), przekroczyła cel określony na 116 000 ton. Całoroczne wytyczne dotyczące produkcji na 2021 r. pozostają na niezmienionym poziomie 445 000 ton.

Zarząd Mowi podjął decyzję o wypłacie 0,77 NOK na akcję w formie dywidendy zwykłej w drugim kwartale 2021 r., co odpowiada 50% zysku bazowego na akcję w pierwszym kwartale 2021 r.

Odwiedź nasze strony krajowe

×