Połączenie Lofoten Aqua AS w Mowi ASA - MOWI - Poland

Połączenie Lofoten Aqua AS w Mowi ASA

Mowi ASA sfinalizowała przejęcie 100 % akcji Lofoten Aqua AS w dniu 28 kwietnia 2021 r. Jedynym aktywem Lofoten Aqua AS jest licencja. Mowi ASA rozważa połączenie Lofoten Aqua AS z Mowi ASA jako najlepsze rozwiązanie umożliwiające integrację działalności Lofoten Aqua AS z działalnością Grupy Mowi.

Na tej podstawie zarządy tych dwóch spółek przygotowały i podpisały wspólny plan przeprowadzenia fuzji.

Zgodnie z norweską Ustawą o ograniczonej odpowiedzialności cywilnej plan fuzji wraz z załącznikami jest obecnie dostępny dla akcjonariuszy na stronie internetowej spółki.

W wyniku połączenia spółka Lofoten Aqua AS zostanie rozwiązana, a jej aktywa, prawa i pasywa zostaną przeniesione na Mowi ASA.

Więcej szczegółów i informacji znajduje się w planie połączenia wraz z załącznikami:

Plan fuzji

Załącznik nr 1: Sprawozdanie roczne, raport roczny i raport biegłego rewidenta za ostatnie trzy lata obrotowe Spółki Przejmującej

Raporty roczne Mowi ASA

Załącznik nr 2: Sprawozdanie roczne, raport roczny i raport biegłego rewidenta za ostatnie trzy lata obrotowe Spółki Przejmowanej

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2018

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2019

Årsregnskap Lofoten Aqua AS 2020

Załącznik nr 3: Półroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 5-6 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z datą bilansową 25.08.2020 dla jednostki dominującej

Sprawozdanie finansowe Mowi ASA za II kwartał 2020 r.

Załącznik nr 4: Statut spółki dominującej i spółki zależnej

Statut Mowi ASA

Lofoten Aqua AS – Statut

 

Plan połączenia zostanie zarejestrowany i ogłoszony w Centrum Rejestracji Brønnøysund.

Odwiedź nasze strony krajowe

×