İklim dostu protein - MOWI - Turkey

İklim dostu protein

Healthy salmon
Healthy salmon

2018 yılı, iklim değişikliği ve çevreciliğin niş bir ilgi alanı olmaktan çıkıp ana akım bir düşüncenin ön plandaki odağı haline geldiği yıldır. Su ürünleri ve özellikle somon balığı yetiştiriciliğinin doğal olarak etkili bir hikayesi vardır ancak sektör kazandıklarıyla yetinmeyecektir.

Birleşmiş Milletler’in küresel ısınma raporu geçtiğimiz Ekim ayında yayınlandığında, açık eylem çağrısı o kadar güçlüydü ki verdiği mesaj dünya genelinde manşetleri kapladı. IPCC raporu açık bir biçimde, küresel çevre felaketini önlemek ve sanayi öncesi düzeylerin üzerinde 1,5°C olan eşiğin altında tutmak için sera gazının emisyonunun 2030 yılı itibarıyla neden yarıya düşürülmesi gerektiğini açıkladı. Şüphesiz 2018 yılı, hedeflerimiz için koyduğumuz çıtanın yükseltilmesi gerektiğine dair kolektif bir anlayışla, gezegenimize yönelik çevresel farkındalıkta artış kaydedilerek sona erdi.

İddialı hedefler belirlemek

Mowi’nin arzusu bu hedeflerle uyuma yönelik sürekli çaba göstermektir. Gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilen bir işletme olmayı sürdürmek için sorumlu, şeffaf ve proaktif davranmamız zorunludur. Enerji tüketimimizi ölçmeye ve azaltmaya odaklanıyor ve her yıl enerji kullanımını ve sera gazı salımını raporlaması ve incelemesi için bağımsız bir üçüncü taraf ile çalışıyoruz. Bu veriler Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project: www.cdp.net) yönelik taahhüdümüz ile kamuoyuna açıklanmıştır. CDP, 6000’den fazla işletmeyi ve küresel sera gazı salımının yaklaşık beşte birini kapsayan karşılaştırmalı değerlendirmeler yürüterek, sürdürülebilir bir ekonomi için açıklığı, anlayışı ve faaliyete geçmeyi yönlendiren bir örgüttür. İklim değişikliğinin kabul edilmesi Mowi için önemli bir konudur. Gezegenimiz üzerindeki etkimizi hafifletmek ve azaltmak için üretim ve yem iş faaliyetlerimizde ve satış ve pazarlama birimlerimizde bazı girişimler başlattık.
Londra Ekonomi Okulu’ndan Lord Stern şöyle diyor: “Düşük karbon ekonomisi 21. yüzyılın büyüme hikayesidir… hikaye giderek büyümektedir ve şu anda gerçekten zorlayıcı durumdadır.” Su ürünleri yetiştiriciliği enerji verimliliği yönünden doğal avantajlar içerir ve inanıyoruz ki karbon dostu bir geleceğe yönelik çözümün önemli bir parçasıdır. Karada yetişen protein eşdeğerleri ile karşılaştırıldığında, yetiştirilen balıkların vücut sıcaklıklarını düzenlemeleri veya yerçekimine karşı durmaları gerekmez. Daha düşük FCR (yem dönüşüm oranı), daha yüksek protein ve enerji tutma ve daha yüksek yenilebilir verim ile deniz kalemi yetiştiriciliği, yetiştirilmiş somon balığının ayak izinin 2,9 kg/CO2 olmasını sağlar. Bu miktar sığır eti üretimiyle oluşan ayak izinin (30 kg) onda birinden azına ve domuz eti üretimindekinin ise (5,9 kg) yaklaşık yarısına karşılık gelir. Mowi, iş faaliyetlerinin bu olumlu yönlerinden faydalanırken aynı zamanda enerji yoğun faaliyetlerdeki enerji tüketimini azaltmanın da yollarını aramaktadır.
Mowi Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Yöneticisi Catarina Martins “Raporlama, azaltma hedefleri ve enerji tasarrufu girişimleri ile ilgili stratejimizin temelini çalışan farkındalığı oluşturuyor,” diye açıklıyor. Sera gazı salımı ve enerji yoğunluğu bakımından 2018 yılı için istenen değer, 2016 yılına kıyasla işleme tesislerimizde yüzde 10’luk düşüş elde etmekti. Tesislerimizin %43’ünde sera gazı salımını azalttık ve %24’ünde enerji yoğunluğunu düşürme hedefimize ulaştık.

Odaklanma çalışmaları

Mowi ile ilişkili sera gazı salımının büyük bir bölümü işleme tesislerimiz tarafından oluşturulduğu için, bu alan daha yoğun incelenmiştir. Geleneksel halojenür ve floresan lambanın LED ünitelerle değiştirilmesinden, termal çözümlerin (amonyak kompresörleri ve kondansatör verimliliğinin optimizasyonu için hava perdeleri gibi) uygulamaya koyulmasına dek kademeli olarak uygulanan ancak önemli olan iyileştirmeler kayda değerdir.
Grup genelinde yoğunlaşan odağımız ve yönetimin farkındalığı kademeli olarak artan kazanımlara öncülük etmeyi sürdürmektedir. Hedeflerimiz kapsamlıdır ve büyümektedir. Örneğin, düşük taşımacılık girdilerine yönelik lojistik ve planlama, eski ekipmanın daha verimli ve modern emsalleri ile değiştirilmesi ve yükseltilmesi; aydınlatma çözümleri için sensörlerin kullanılması; geri kazanım ve ısı eşanjörleri ile ısının yeniden kullanımı; güneş kazanı sistemleri; yedek güç tüketiminin azaltılması; hızlı kapı kurulumu; evre dengeleyicilerin kullanımı ve basitçe öğle yemeği ve molalarda ekipmanların kapatılması.

Sonuçların üçüncü taraflarca izlenmesi

Su Ürünleri Koruma Konseyi (ASC) belgelendirme programına devam eden taahhüdümüz, belgelenen tesis başına enerji tüketimi ve sera gazı salımının raporlanmasını gerektirir. ASC standardının çiftliklerimiz genelinde küresel olarak yayılması ile bu artacaktır. Stockholm Resilience Centre (SeaBOS) tarafından desteklenen Seafood Business for Ocean Stewardship (Okyanusların Korunması için Deniz Ürünleri İşletmeleri) Girişimi üyeliğimiz, Kurumsal Sürdürülebilirlik anlayışında sera gazı salımının azaltılmasını bir öncelik olarak içerir.
İnsanlığın toplu faaliyetlerinin gezegenimizin çevresini ve istikrarını doğrudan etkilemeye başladığı İnsan Merkezli çağa giriyor göründüğümüz bu dönemde, Mowi iklim değişikliğini hafifletmede her zamankine kıyasla daha fazla rol alarak, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’nin (SDG’ler) gerçekleşmesine katkı sağlarken deniz ürünleri üretiminde de öncülük rolü üstlenerek ön planda olacaktır.

Visit our national website:

×