Kaliteli Deniz Ürünleri - MOWI - Turkey

Kaliteli Deniz Ürünleri

ZORLUKLAR

Her gün, yüksek kaliteli, çiftlikte yetiştirilmiş somon ve katma değerli ürünler üretiriz. Yüksek ürün kalitesini prosedürler, eğitim ve Grup genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla sağlarız. Bunun yanı sıra dünya genelinde yüksek kaliteli ürünler sunmamıza yardım eden teknolojileri uygular ve izleme programlarımızı ve kalite değerlendirme sistemlerimizi sürekli geliştiririz.

ÇALIŞMALARIMIZ

Her gün, müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri sunarak müşterilerimizin güvenini koruruz. Beklentileri karşılayamadığımızda, sürekli gelişmemize yardım eden geribildirimlere açığız. Bu bilgiler kaynaklarımızı daha fazla dikkat gerektiren alanlara yönlendirmemize yardımcı olur.

Küresel Grup Kalite Sistemimiz Qmarine, faaliyetlerimizin Grup genelinde tutarlılığını sağlamamıza yardım eder. Tüm faaliyetlerimiz gıda güvenliğini, çevresel sorumluluğu, sosyal sorumluluğu ve balık sağlığını ele alan, üçüncü taraflarca doğrulanmış asgari bir dizi belgelendirme programı ile uyumlu olmalıdır. GlobalG.A.P, GAA/BAP ve ASC uyarınca Gözetim Zinciri belgelendirmeleri sağlanmalıdır.

İLERİYE DÖNÜK ÖNCELİKLER

Ürün kalitemiz zaten yüksek olsa da, her zaman daha da geliştirilebileceğini biliriz. Piyasadan ve kurum içi kilit performans göstergelerinden (KPI) alınan geribildirimler, doğru görevlere odaklanmamıza yardım eder. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız ve kalite güvence sistemlerimiz ve kontrollerimiz yoluyla, sürekli yüksek kalite elde etmek için çaba gösteririz.

M3 ile Mowi birimlerinde yaygınlaştırılacak ortak bir talep süreci oluşturma sürecindeyiz. M3’ün yanı sıra Infor ile işbirliği yoluyla bir yazılım aracı da geliştirilmiştir. Bu yazılım müşterilerden aldığımız taleplere daha hızlı ve daha doğru yanıt vermemize yardımcı olacaktır. Ayrıca kalite performansımızı sürekli iyileştirmemize yardımcı olması için farklı bölgelerde yapılması gerekenlere odaklanmamıza yardım edecek önemli küresel verileri toplayacağız.

Lapa asalağı ile ilişkili kalite kayıplarının azaltılması için gerekenleri daha iyi anlamak üzere Kanada’da bir dizi proje ve etkinlik yürütüyoruz. Son iki yılda üzerinde çalışılan farklı girişimler sayesinde Lapa asalağı iddialarının sayısını azaltabildik.

2018’de, etin renginin nasıl iyileştirileceğini anlamaya yönelik girişimler Mowi’de yüksek önceliğe sahipti ve olumlu gelişmenin devam etmesini bekliyoruz. Omurga deformasyonu konusunda ise kök nedeni anlamak ve gerekli eylemleri başlatmak üzere farklı projeler yürütüyoruz.

Visit our national website:

×