Güvenli Deniz Ürünleri - MOWI - Turkey

Güvenli Deniz Ürünleri

ZORLUKLAR

Çiftlikte yetiştirilmiş somon balığının tüketilmesi hem güvenli hem de sağlıklıdır. Bu iddia dünya genelindeki gıda güvenliği yetkilileri tarafından desteklenmektedir ve kapsamlı izleme programımız yoluyla kanıtlanmıştır. Bazı tüketicilerin, çiftlikte yetiştirilen somon balığının çevresel kirleticiler, patojen bakteri veya ilaç kalıntıları içerdiğine ilişkin endişeleri olduğunu biliyoruz. Mowi olarak yaklaşımımız, çiftlikte yetiştirilen somon balığı hakkındaki efsanelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için şeffaf davranmak ve bilgiyi paylaşmaktır.

ÇALIŞMALARIMIZ

Tüketicilerimizin güvenliği ilk önceliğimizdir. Çiftlikte yetiştirilmiş somon balığı üretimi ile bağlantılı gıda güvenliği riskleri üç ana kategoriye ayrılır: çevresel kirleticiler, patojen bakteri ve ilaç kullanımı/kalıntısı. Yem ve balıklarımızdaki çevresel kirleticiler, dünya genelinde gıda güvenliği yetkilileri tarafından belirlenen güvenli limitlerin (MRL) çok altında tutulmaktadır. İzleme programımızda ağır metaller, pestisitler, GDO’lar, mikotoksinler ve diyoksin/PCB yer alır. Ürünlerimizde bulaşmayı önlemek için, patojen bakteriler hem ticari müşterilere ileri işleme için satılan balığın risk taşımamasını hem de tüketime hazır kendi ürünlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kontrol altında tutulur. Listeria monocytogenes, önceden ısıl işlem görmeden tüketilen balık ürünlerindeki potansiyel gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Suşi gibi ürünlerde çiğ somon balığı tüketiminin artması nedeniyle listeria bulaşması riskini kontrol altına almak daha da önemli hale gelmiştir.

İlaç kullanımı ve ilaç kalıntısı yaklaşımımız oldukça katıdır ve hastalıkları önlemeye ve balık sağlığına ağırlık verilerek biçimlendirilmiştir. Balıklar da insanlar ve diğer hayvanlar gibi hastalanabilir ve müdahale gerektirebilirler. Balık sağlığı uzmanlarımız sadece diğer önlemler yeterli olmadığında veya balık sağlığı tehlikeye girdiğinde ilaç kullanırlar. Her reçete, onaylı bir veteriner veya balık sağlığı uzmanı tarafından imzalanır ve onay süreci ilgili yetkililer tarafından sıkı biçimde kontrol edilir. Etkili aşılamalar, birçok yetiştirme bölgesinde antibiyotik ihtiyacını büyük oranda azaltmıştır. İlaç kullanılması gerekiyorsa, yetkililerce belirlenen ilaç kesme dönemlerine uyarız ve nihai ürünün güvenli olduğunu doğrulamak ve müşterilerimize belgelemek üzere kendi sıkı izleme sürecimizi yürütürüz.

İLERİYE DÖNÜK ÖNCELİKLER

Tüketicilerimizin güvenini sürdürme, şirketimiz için tartışmaya kapalı bir önceliktir. Çevresel kirleticilerin düzeyinin gıda güvenliği yetkililerince belirlenen güvenli limitlerin çok altında olmasını sağlamak için, yetiştirme faaliyetlerimizde kullanılan hammaddenin ve yemin izlenmesi amacıyla yürüttüğümüz kapsamlı programımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda, çiftlikte yetiştirilen somon ürünlerimizi tüketenlerin kendilerini güvende hissetmeye devam etmeleri için patojen bakterileri kontrol altında tutmak için çalışacağız. Açıklık ve şeffaflık yoluyla, müşterilerin ve tüketicilerin bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olmak için ürünlerimiz hakkında kanıta dayanan gerçekler sunmayı amaçlıyoruz.

Bununla birlikte ürünlerimizin takibinin gerekmesi durumunda, geçtiğimiz yıl Mowi grubu içinde ortak kullanmak amacıyla geliştirdiğimiz izlenebilirlik sürecimiz var. Bu süreç, Infor M3 Graphical Lot Tracker (GLT) ile destekleniyor. Mowi’de M3’ün yaygınlaştırılması ile bağlantılı olarak, GLT şimdi tüm iş birimlerinde uygulamaya koyulacak. 2019 yılında tamamen uygulamaya koyulduğunda, Mowi üreme aşamasından başlayarak besleme ve tabağınıza ulaşma aşamalarına kadar tüm değer zinciri boyunca tam izlenebilirliğe sahip dünyadaki tek somon balığı üreticisi olacak.

Visit our national website:

×