You are going to open MOWI Global page

Continue
Home Ansatteaksjer

Ansatteaksjer

Alle faste ansatte i Mowi i Norge, Canada og Skottland tilbys nå å kjøpe aksjer med en rabatt.

For å benytte deg av tilbudet må du tegne deg for aksjer i tidsrommet 8. november til 22. november. Det er en forutsetning at du har VPS-konto før du tegner.

Tilbudet omfatter alle faste ansatte i Mowi ASA og dets norske, kanadiske og skotske datterselskaper. Tilbudet gjelder ikke for ansatte som har sagt opp sitt arbeidsforhold.

Klikk her for kjøp av ansatteaksjer.

 

The board of directors of Mowi ASA has resolved to offer all permanent employees of Mowi ASA and its Norwegian, Canadian and Scottish subsidiaries the opportunity to purchase shares in Mowi ASA.

The Mowi shares are registered in the Norwegian Registry of Securities (VPS) and everyone who wants to accept this offer must have a VPS securities account.

The subscription period is from 8 November 08:00 CET until 22 November at 23:59 CET.

The offer is open to all permanent employees in Mowi ASA and its Norwegian, Scottish and Canadian subsidiaries. The offer is not open to employees who have tendered their resignation.

Click here to purchase shares.