Home Bærekraft Viktige partnerskap

Viktige partnerskap

Vi tror at vi kan akselerere fremgangen ved å fokusere på viktige partnerskap.


Globalt initiativ for mattrygghet

Vi fortsetter å støtte Global Sustainable Seafood Initiative, som spiller en viktig rolle når det gjelder å skape klarhet rundt sjømatsertifisering.

Besøk ourgssi.org


Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi

Mowi er en del av det rådgivende nettverket til høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Som medlem av det rådgivende nettverket har vi som mål å dele kunnskap om eksisterende initiativer og tiltak innen havbruk som kan bidra til høynivåpanelets mål om å fremme en ny relasjon mellom menneskeheten og havet som beskytter
og optimaliserer havets verdi for menneskeheten.

Besøk oceanpanel.org