Sponsormidler - Norway

Sponsormidler

Mowi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnene hvor vi har aktivitet. Derfor har vi i en årrekke støttet ulike tiltak langs kysten i hele landet. Vi heier på aktivitet og tiltak i regi av frivillige som bidrar til å gjøre lokalsamfunnene enda bedre.

Mowi ønsker å støtte aktivitet og tiltak som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode. Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette. Vi prioriterer særlig å støtte aktiviteter for barn og unge.

Sponsormidler deles kun ut i de kommunene hvor Mowi har aktivitet. Dette er følgende:

Agder, Rogaland og sørlige deler av Vestland: Bergen, Askøy, Etne, Flekkefjord, Hjelmeland, Kvinnherad, Masfjorden, Stavanger, Stord, Tysvær, Ullensvang, Vindafjord og Øygarden.

Nordlige deler av Vestland, Møre og Romsdal og sørlige deler av Trøndelag: Ørland, Frøya, Hitra, Smøla, Averøy, Orkland, Aure, Osen, Indre Fosen, Giske, Aukra, Hustadvika, Ålesund, Ørsta, Volda, Ulstein, Herøy, Vanylven, Stad, Kinn, Bremanger, Fjaler, Hyllestad, Gulen og Solund.

Nordlige deler av Trøndelag, Nordland og Troms: Flatanger, Nærøysund, Leka, Sømna, Brønnøy, Dønna, Herøy, Alstahaug, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Sørfold, Dyrøy, Tromsø, Kvænangen, Åfjord, Skjervøy og Vega.

Alle søknader må sendes til følgende adresse: sponsor@mowi.com

I emnefeltet må det fremgå hvilken kommune det søkes om sponsormidler fra Mowi. I søknaden må det i tillegg fremgå følgende: Beskrivelse av aktiviteten/tiltaket, lag/organisasjon som søker, adresse og kontaktinformasjon til søker. Søknaden må sendes som et vedlegg til oppgitt e-post ovenfor.

Neste søknadsfrist for sponsormidler er 28.februar 2022. Mottakere av midler vil bli kontaktet innen 15.april 2022. 

 

Besøk vår globale hjemmeside:

×