Home Produkter Kvalitet

Kvalitet

Hver dag opprettholder vi kundenes tillit ved å tilby produkter og tjenester som svarer til forventningene deres.

Vi produserer oppdrettslaks av høy kvalitet og verdiskapende produkter. Høy kvalitet sikres gjennom prosedyrer, opplæring og deling av beste praksis på tvers av konsernet. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å forbedre overvåkningsprogrammene og kvalitetssikringssystemene våre, og vi implementerer teknologi som hjelper oss med å levere produkter av høy kvalitet over hele verden.

Kvalitetsandelen (dvs. andelen laks uten skader eller mangler som gir et positivt helhetsinntrykk) har ligget på over 90 % det siste tiåret.

100 % av foredlingsanleggene våre har en GFSI-standard (Global Food Safety Initiative). Mowis mål er at alle våre sjømatleverandører skal ha en GFSI-sertifisering. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om Mowis kvalitetssertifiseringer, kan du gå til sertifiseringssiden vår.