Home Produkter Sporbarhet

Sporbarhet

Gjennomsiktighet fra tallerken og tilbake til egget

Vi mener at forbrukernes tillit er avgjørende for alle matvarer, spesielt i en tid der det legges så stor vekt på renhet, sikkerhet og bærekraft.

Vi har laget et system med unike QR-koder for MOWI-merkevareprodukter som gjør det mulig for forbrukerne å undersøke leverandørkjeden i detalj, slik at de fullt ut forstår hvilken omsorg som er lagt i maten, og hvilken vei den har reist.

Vi er i en unik posisjon til å gjøre dette fordi vi kontrollerer hele forsyningskjeden fra ende til annen. & men også for kundene.

Laks CV
Åpenhet for forretningspartnere

Klarhet om matens opprinnelse er avgjørende for å skape tillit hos forbrukerne. Spesielt i en tid der det legges så stor vekt på renhet, sikkerhet og bærekraft.

En av de viktigste styrkene ved å eie forsyningskjeden fra begynnelse til slutt er vår evne til å ha oversikt over alle deler av kjeden. Det betyr at når det oppstår et problem, kan vi ta tak i det raskere og løse det raskere.

En av de viktigste styrkene ved å eie forsyningskjeden fra begynnelse til slutt er vår evne til å ha oversikt over alle deler av kjeden. Det betyr at når det oppstår et problem, kan vi ta tak i det raskere og løse det raskere.

Vi kan skape en enestående åpenhet slik at kunder og forbrukere kan følge laksens reise fra tallerkenen og helt tilbake til egget, slik at de fullt ut forstår hvilken omsorg som er lagt i maten og hvilken vei den har gått.

Informasjon om sporbarhet er tilgjengelig for alle våre råvarer på produktsertifikatet.

Noen få eksempler:

  • Eggstamme
  • Marint produksjonsanlegg
  • Dato for klekking
  • Havets temperatur
  • Dato for innhøsting
  • Pakkedato
  • Vaksinasjon
  • Behandlinger
  • Fett og farge

Laksens reise

Lakseoppdrett er klimavennlig matproduksjon. Utforsk oppdrettslaksens reise trinn for trinn. I alle disse fasene tar Mowis bærekraftige praksis sikte på å minimere miljøpåvirkningen. Målet er å produsere sunn laks av høy kvalitet og samtidig ta hensyn til det økologiske fotavtrykket.