You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Om oss Våre verdier

Våre verdier

De globale verdiene våre inspirerer oss til å handle på riktig måte og er viktige for å nå målene våre.

Å lede en revolusjon krever engasjerte og lidenskapelige mennesker som deler vår felles visjon og våre verdier. Vår felles bedriftskultur forener vår mangfoldige organisasjon og inspirerer oss til å nå våre felles mål.

Lidenskap

Det er gjennom lidenskap og engasjement for alt vi gjør – og alt vi produserer – at Mowi og medarbeiderne gjør en forskjell.

Endring

Vi trives med endringer og streben etter kontinuerlig forbedring. Det er det som har gitt oss – og gir oss – en ledende posisjon i en sjømatnæring i rask utvikling.

Dele

Ved å oppmuntre til åpenhet og transparens kan alle ansatte i Mowi gjøre en forskjell og påvirke selskapets retning.

Tillit

Samfunnsansvar og miljømessig bærekraft er forankret på alle nivåer i virksomheten og utgjør kjernen i bedriftskulturen vår.