Home Produkter Oppdrett av laks

Oppdrett av laks

Lakseoppdrett er en av de mest effektive måtene å bruke naturressurser til å produsere sunt protein på.

Sjømat har et lavt karbonavtrykk, høy energi- og proteineffektivitet og lavt vannfotavtrykk.

Blå eller akvatisk mat har lavere klimagassutslipp enn landbasert mat, og lakseoppdrett kan derfor bidra til å bygge bro mellom havets potensial og produksjon av bærekraftig mat som er sunn for mennesker.

Kunnskap

Ja, oppdrettslaks er trygt å spise. Forskrifter og bransjestandarder sikrer at oppdrettslaksen overvåkes nøye med hensyn til kvalitet og sikkerhet. Det testes jevnlig for kontaminanter og oppfyller strenge standarder for mattrygghet. ...
Les mer
Mowis bærekraftige lakseoppdrettspraksis prioriterer å minimere miljøpåvirkningen. Arbeidet omfatter blant annet avfallskontroll, håndtering av vannkvalitet og implementering av ansvarlig fôrpraksis. Gårdene våre følger strenge bærekraftsertifiseringer for å sikre at de drives på en miljøvennlig måt...
Les mer
Laksefôr inneholder naturlige forbindelser som astaxanthin, som gir laksen sin rosa farge. Både oppdrettslaks og villaks får fargen sin fra kosten. Oppdrettslaksens diett er nøye sammensatt for å gjenskape næringsstoffene i laksens naturlige diett, noe som sikrer farge og næringskvalitet. ...
Les mer
Oppdrettslaks har like høy næringsverdi som villaks. Mye forskning og innovasjon er lagt ned i å perfeksjonere oppdrettslaksens diett og levevilkår for å sikre at den er så lik den ville laksen som mulig. Selv om noen kan ha personlige preferanser når det gjelder tekstur og farge som kan påvirke inn...
Les mer

Mowi 4.0 Smart Farming

Den pågående implementeringen av Smart Farming-teknologier i Mowi Farming forventes å ha en positiv innvirkning ikke bare på produktivitet og kostnader, men også på fiskevelferd og bærekraft. Dette arbeidet er en del av vår overordnede plan, Mowi 4.0, for å transformere og effektivisere verdikjeden gjennom digitalisering og automatisering.

Hvor driver vi jordbruk?

Norge
Island
Skottland
Irland
Canada
Færøyene
Chile

Laksens reise

Lakseoppdrett er klimavennlig matproduksjon. Utforsk oppdrettslaksens reise trinn for trinn. I alle disse fasene tar Mowis bærekraftige praksis sikte på å minimere miljøpåvirkningen. Målet er å produsere sunn laks av høy kvalitet og samtidig ta hensyn til det økologiske fotavtrykket.

Se laksereisen vår i detalj

1

Klekkeri

Varighet: 1 - 2 måneder

Det begynner med å velge ut friske stamfisk til avl. Eggene samles inn og befruktes med sæd i klekkeriene. Når eggene er befruktet, vokser laksungene opp i klekkerier. Befruktede egg oppbevares i inkubasjonsbrett eller -tanker med kontrollerte temperatur- og vannforhold. Eggene klekkes til aleviner – små fisk med en oransjefarget plommesekk. Denne sekken gir fisken alle næringsstoffene den trenger på dette tidlige stadiet. De tilbringer de første månedene i ferskvann, akkurat som i naturen. Etter 8-10 uker går alevinene over i yngelstadiet. Da har de sugd opp plommen og vokst litt i størrelse. Yngelen stiger opp til vannoverflaten og signaliserer at den er klar til å spise.

2

Ferskvann

Varighet: 10 - 16 måneder

Yngelen overføres fra klekkeriet til ferskvannstanker og fortsetter å vokse i ytterligere 8-10 uker før de utvikler seg til parr-stadiet.

I ferskvannsfasen vil fisken nå en størrelse der den er vaksinert for å beskytte den mot eventuelle sykdommer. Laksen begynner også å få en sølvfarget farge og en mer strømlinjeformet form, noe som indikerer at den har gjennomgått smoltifiseringsprosessen – en serie fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer som forbereder den unge laksen på sjøvann.

I Norge settes smolten hovedsakelig ut i sjøvann to ganger i året. De siste årene har næringen investert i ferskvannsanlegg som kan vokse smolten større, opp til 1000 gram, og dermed forkorte tiden i sjøen.

3

Sjøvann

Varighet: 12 - 24 måneder

Når smolten er klar, overføres den til merder i kystnære farvann. Dette er store innhegninger med nett i havet der laksen tilbringer mesteparten av oppvekstperioden. Her dyrkes laksen opp til markedsstørrelse. Regelmessig overvåking av vannkvalitet, fôring og helse er avgjørende i denne fasen.

4

Innhøsting

Innhøstingen er jevnt fordelt over hele året, selv om mesteparten av innhøstingen skjer i årets siste kvartal, da dette er perioden med best vekst.

Etter at en lokalitet er høstet, brakklegges den i 2-6 måneder før neste generasjon settes ut på samme lokalitet.

Når fisken har nådd slaktemoden størrelse, transporteres den til foredlingsanleggene våre, der den slaktes og sløyes. Vi fokuserer alltid på å håndtere laksen vår så skånsomt og skånsomt som mulig under slaktingen, og sørger for at fisken er i en så rolig tilstand som mulig gjennom hele prosessen.

Vi sørger for at fisken slaktes på en så human og effektiv måte som mulig ved hjelp av slag- eller elektrisk bedøvelse.

5

Bearbeiding og logistikk

Ferskhet er alfa og omega når det gjelder fisk, og vi har alltid satt de høyeste standarder for å få fisken vår fra fjord til bord på kortest mulig tid.

Reisetiden er alltid kortest mulig, og prosesseringsenhetene er plassert i nærheten av forbruksstedene. Dette garanterer ikke bare ferskhet, men sørger også for at matvarene våre kan utvikles, tilberedes og pakkes på en profesjonell måte for å oppfylle de spesifikke forbrukerkravene i det lokale markedet.

1

Klekkeri

Varighet: 1 - 2 måneder

Det begynner med å velge ut friske stamfisk til avl. Eggene samles inn og befruktes med sæd i klekkeriene. Når eggene er befruktet, vokser laksungene opp i klekkerier. Befruktede egg oppbevares i inkubasjonsbrett eller -tanker med kontrollerte temperatur- og vannforhold. Eggene klekkes til aleviner – små fisk med en oransjefarget plommesekk. Denne sekken gir fisken alle næringsstoffene den trenger på dette tidlige stadiet. De tilbringer de første månedene i ferskvann, akkurat som i naturen. Etter 8-10 uker går alevinene over i yngelstadiet. Da har de sugd opp plommen og vokst litt i størrelse. Yngelen stiger opp til vannoverflaten og signaliserer at den er klar til å spise.

2

Ferskvann

Varighet: 10 - 16 måneder

Yngelen overføres fra klekkeriet til ferskvannstanker og fortsetter å vokse i ytterligere 8-10 uker før de utvikler seg til parr-stadiet.

I ferskvannsfasen vil fisken nå en størrelse der den er vaksinert for å beskytte den mot eventuelle sykdommer. Laksen begynner også å få en sølvfarget farge og en mer strømlinjeformet form, noe som indikerer at den har gjennomgått smoltifiseringsprosessen – en serie fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer som forbereder den unge laksen på sjøvann.

I Norge settes smolten hovedsakelig ut i sjøvann to ganger i året. De siste årene har næringen investert i ferskvannsanlegg som kan vokse smolten større, opp til 1000 gram, og dermed forkorte tiden i sjøen.

3

Sjøvann

Varighet: 12 - 24 måneder

Når smolten er klar, overføres den til merder i kystnære farvann. Dette er store innhegninger med nett i havet der laksen tilbringer mesteparten av oppvekstperioden. Her dyrkes laksen opp til markedsstørrelse. Regelmessig overvåking av vannkvalitet, fôring og helse er avgjørende i denne fasen.

4

Innhøsting

Innhøstingen er jevnt fordelt over hele året, selv om mesteparten av innhøstingen skjer i årets siste kvartal, da dette er perioden med best vekst.

Etter at en lokalitet er høstet, brakklegges den i 2-6 måneder før neste generasjon settes ut på samme lokalitet.

Når fisken har nådd slaktemoden størrelse, transporteres den til foredlingsanleggene våre, der den slaktes og sløyes. Vi fokuserer alltid på å håndtere laksen vår så skånsomt og skånsomt som mulig under slaktingen, og sørger for at fisken er i en så rolig tilstand som mulig gjennom hele prosessen.

Vi sørger for at fisken slaktes på en så human og effektiv måte som mulig ved hjelp av slag- eller elektrisk bedøvelse.

5

Bearbeiding og logistikk

Ferskhet er alfa og omega når det gjelder fisk, og vi har alltid satt de høyeste standarder for å få fisken vår fra fjord til bord på kortest mulig tid.

Reisetiden er alltid kortest mulig, og prosesseringsenhetene er plassert i nærheten av forbruksstedene. Dette garanterer ikke bare ferskhet, men sørger også for at matvarene våre kan utvikles, tilberedes og pakkes på en profesjonell måte for å oppfylle de spesifikke forbrukerkravene i det lokale markedet.