Du skal åpne MOWI Global-siden

Fortsette

Om oss

Mowi, verdens største leverandør av atlantisk laks og den mest bærekraftige proteinprodusenten.

Mowi, verdens største leverandør av atlantisk laks og den mest bærekraftige proteinprodusenten.

Vi er Mowi

Mowi ASA er et av verdens største sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks med et slaktevolum på 475 000 tonn i 2023, noe som tilsvarer en global markedsandel på ca. 20 %.

Mowi er rangert som den mest bærekraftige produsenten av animalske proteiner av Coller FAIRR Protein Producer Index for femte år på rad.

*MOWI er rangert som nr. 1 i Coller FAIRR Protein Producer Index 2019-2023, en omfattende vurdering av de største produsentene av animalsk protein med hensyn til viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG).
8,5 millioner måltider om dagen
Vi produserer
11,500
Ansatte
5,5 milliarder euro
2023 Inntekter
474,000t
Produksjon 2023

«Matsikkerhet og klimaendringer er to av de største utfordringene menneskeheten står overfor. Som verdens ledende havbruksselskap utløser Mowi havets potensial til å produsere sunn og klimavennlig mat til en voksende verdensbefolkning.»

Ivan Vindheim
Konsernsjef i Mowi

Vår struktur

Vi sikrer kvalitet i alle ledd: Vi dekker hele verdikjeden og har full intern kontroll over egen genetikk, fôr, oppdrett, slakting, foredling, logistikk, salg og markedsføring. Vår helhetlige tilnærming til havbruk har gjort oss til verdens største lakseprodusent. Og størrelsen gir oss virkelig styrke. Det gjør oss i stand til å lede an ihavbruksnæringen og sikre at alle som driver oppdrett i havet, følger høyere standarder i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi kan investere i innovasjon og forbedringer som gir laksen et bedre liv, minimal miljøpåvirkning og perfekt mat til kundene våre.

Mowi avl
Vi velger ut de sterkeste, sunneste og mest smakfulle fra hver generasjon for å skape verdens beste stamfisk.
Mowi Feed
Omfatter fôrfabrikkene våre i Norge og Skottland.
Mowi Farming
Omfatter vår oppdrettsvirksomhet, primærforedling og filetering i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland, Island og Færøyene.
Mowi Salg og markedsføring
Omfatter videreforedling og verdiskapende virksomhet i Europa, USA og Asia, samt salg og levering av våre produkter.
Mowi FoU
Vi investerer betydelig i forskning, utvikling og innovasjon for å løse våre utfordringer og skape nye vekstmuligheter.
Vår strategi

Integrert verdikjede

Vi har som mål å være en integrert leverandør av proteiner fra havet og ta ledelsen på alle viktige områder, fra produksjon av fiskefôr til å dekke markedets behov. Ved å integrere hele verdikjeden kan vi kontrollere produktene våre fra rogn til tallerken og bedre håndtere utfordringer knyttet til bærekraftig fôr, avl og genetikk, oppdrett og videreforedling.

Global tilstedeværelse

Mowi er verdens største produsent av atlantisk laks målt i både volum og omsetning. Vi tilbyr sjømatprodukter til mer enn 70 land, er representert i 26 land og har 11 500 ansatte. Mowi er organisert i tre forretningsområder: Fôr, Oppdrett og Salg og markedsføring. Vi forsyner kundene våre med 8,5 millioner måltider hver dag.

Europa
67 % av omsetningen
15 prosesseringsanlegg
Oppdrett, foredling, salg og markedsføring
Se mer informasjon
Amerika
22 % av omsetningen
7 prosesseringsanlegg
Oppdrett, foredling, salg og markedsføring
Se mer informasjon
Asia
9 % av omsetningen
6 prosesseringsanlegg
Sekundær foredling, salg og markedsføring
Se mer informasjon
Bla gjennom vår globale tilstedeværelse