Bærekraftig mat og oppdrett av laks i Norge - Mowi

I samspill med sjøen

Mowi bygger vårt arbeid på en tro på at vi ved å dyrke havet kan produsere sunn, næringsrik og rimelig mat til verdenssamfunnet på en bærekraftig måte. En produksjon med minst mulig fotavtrykk er avgjørende for å nå de langsiktige målene og sikre interessene til fremtidige generasjoner.

Vi følger en integrert bærekraftstrategi i samsvar med FNs bærekraftmål. I denne strategien er det fastsatt langsiktige mål for alle de styrende prinsippene våre.

Mowi møter de globale utfordringene

Omtrent 70 prosent av jorden er dekket av vann, men likevel kommer bare 2 prosent av verdens matproduksjon fra havet.

I en tid hvor fangst av villfisk er under stadig press,  er det viktig at akvakultur  påtar seg en stadig større rolle med å sørge for matsikkerhet for verdens befolkning.

Mowi mener at vi ved å dyrke havet, kan produsere sunn, næringsrik og rimelig mat til verdenssamfunnet på en bærekraftig måte.

Les mer

Vi støtter ulike initiativer

Engasjert i endring

Mowi ligger i forkant av den teknologiske utviklingen som forandrer praksisen innenfor havbruksnæringen. Likevel kan ikke ett selskap løse alle bærekraftutfordringene alene. Mowi samarbeider med flere aktører for å fremme en åpen dialog, sørge for konstant forbedring av regelverket og sikre en miljø- og samfunnsmessig ansvarlig praksis.

Relaterte nyheter

mar 03, 2020

Mowi samarbeider med X, Alphabet sitt innovasjonsselskap, om å gjøre havbruk mer bærekraftig

Mowi og Tidal, X sitt havbruks- og bærekraftteam, utvikler og tester ny teknologi sammen. De siste tre årene har Mowi, sammen med Alphabet X sitt datterselskap, Tidal, utviklet og testet et nytt sensorsystem. Etter en omfattende forsknings- og utviklingsfase med feltprøving og datainnsamling, er prosjektet nå klart for kommersiell validering. Mowi skal nå installere teknologien

sep 05, 2019

Mowi til topps i bærekraftskåring

Mowi topper Coller FAIRR Protein Index, som rangerer verdens største børsnoterte proteinprodusenter på bærekraft. Coller FAIRR-indeksen rangerer de største globale kjøtt-, meieri-, og fiskeprodusentene ved å se på en rekke faktorer som dyrevelferd, arbeidsrettigheter, bruk av antibiotika og klimagassutslipp. Indeksen er verdens eneste målestokk dedikert til å profilere proteinprodusenter, og tar for seg best-practise og

mar 17, 2019

Vi møter de globale utfordringene

Historien om akvakultur begynte over to tusen år siden i Kina. Oppdrett av karpe oppfylte et grunnleggende behov; det å sørge for en konsekvent forsyning av fisk som ikke var sesongavhengig eller utsatt for tilfeldighetene og risikoene knyttet til fangst av villfisk. De siste tiårene har vi sett at mange villfiskebestander er fullt beskattet, og

Se våre policier

Besøk vår globale hjemmeside:

×