You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Om oss Vår struktur

Vår struktur

Virksomheten vår er strukturert i fem hovedområder – avl, fôr, oppdrett, salg og markedsføring samt forskning og utvikling. Alt dette er avgjørende for at du skal få den beste laksen på bordet.

Mowi avl

Vi velger ut de sterkeste, sunneste og mest smakfulle fra hver generasjon for å skape verdens beste stamfisk.

Mowi Feed

Omfatter fôrfabrikkene våre i Norge og Skottland.

Mowi Farming

Omfatter vår oppdrettsvirksomhet, primærforedling og filetering i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland, Island og Færøyene.

Mowi Salg og markedsføring

Omfatter videreforedling og verdiskapende virksomhet i Europa, USA og Asia, samt salg og levering av våre produkter.

Mowi FoU

Vi investerer betydelig i forskning, utvikling og innovasjon for å løse våre utfordringer og skape nye vekstmuligheter.