You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Forpliktelser og tiltak

Forpliktelser og tiltak

Bærekraftsstrategien vår er sentrert rundt de veiledende prinsippene Planet og People, og støtter forpliktelsene våre på det sosiale og miljømessige området gjennom hele verdikjeden. Forpliktelsene våre skal gjøre virksomheten vår fremtidsrettet og er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsstrategien vår er sentrert rundt de veiledende prinsippene Planet og People, og støtter forpliktelsene våre på det sosiale og miljømessige området gjennom hele verdikjeden. Forpliktelsene våre skal gjøre virksomheten vår fremtidsrettet og er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling.

Se programmer etter bærekraftsmål

Å være en del av løsningen på globale utfordringer

Plast

 • Innen 2025 skal 100 % av plastemballasjen vår være gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar.
 • Innen 2025 skal minst 25 % av plastemballasjen bestå av resirkulert plast.
 • Innen 2023 skal alt oppdrettsutstyr i plast (nøter, tau, fôringsrør) gjenbrukes eller resirkuleres.
Les mer

Klimaendringer

 • Oppnå vitenskapsbaserte mål: Redusere våre totale klimagassutslipp (Scope 1, 2 og 3) med 35 % frem til 2030 og 72 % frem til 2050.
Les mer

I harmoni med naturen

Rømninger

 • Positiv trend mot nullutslipp
 • 100 % av anleggspersonalet har fått opplæring i Mowis Farming Excellence Program – Ingen rømminger
Les mer

Lakselus

 • 0 % av anleggene over den nasjonale grensen (månedlig gjennomsnitt)
Les mer

Fiskehelse og fiskevelferd

 • Innen 2025, 99,5 % overlevelse i sjøen (gjennomsnittlig måned)*.
 • Reduksjon i antibiotikabruk fra 2015
 • Innen 2023 skal minst 50 % av bestanden vår overvåkes i sanntid.
Les mer

Bærekraftig fôr

 • 100 % sporbarhet av fôrråvarer
 • 100 % av de marine råvarene er sertifisert (Marin Trust eller tilsvarende).
 • 100 % av soyaen er sertifisert (ProTerra eller tilsvarende).
 • Mot lavere FCR
 • Mot et lavere karbonavtrykk fra fôrråvarene
Les mer

Sertifiseringer for bærekraft

 • 100 % av innhøstingsvolumene er bærekraftig sertifisert i henhold til en GSSI-anerkjent standard.
 • 100 % av oppdrettsanleggene har minimal påvirkning på bunndyrene (som definert i nasjonale forskrifter).
Les mer

Samfunnsengasjement

 • Utvikle og støtte lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.
Les mer

En trygg og meningsfull arbeidsplass

 • Bygge en sterk helse- og sikkerhetskultur
 • Reduksjon i antall LTI per million arbeidstimer fra året før
 • Fraværsprosent <4%
Les mer

Mangfold og likestilling

 • 30 % kvinner i lederstillinger innen 2025
 • 50/50 kjønnsfordeling blant de ansatte innen 2025
 • Ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene i Global Employee Engagement Survey
Les mer

Etisk forretningsatferd

 • Fortsette arbeidet med å sikre full etterlevelse av de etiske retningslinjene.
 • Opprettholde en åpen og transparent kultur, med vekt på god og rettidig kommunikasjon.
 • Fremme rapportering av bekymringer og hendelser med hensyn til potensielle compliance-saker.
Les mer

Miljøeffektiv verdikjede

Bruk av ferskvann

 • Innen 2025 skal vi oppnå en reduksjon på 10 % i vannintensiteten ved våre prosessanlegg i områder med middels høy risiko for vannmangel*.

* Med 2018 som referanseår

 

Les mer

Avfall

 • Innen 2025 skal det ikke deponeres noe avfall ved våre prosesseringsanlegg.
Les mer