Home Bærekraft Våre sertifiseringer

Våre sertifiseringer

Mat fra havet er nøkkelen til næringsrik mat med et mindre klimaavtrykk enn landbasert matproduksjon. Det er en trippel gevinst: for mennesker, for planeten og for økonomien. Vårt store mål er å frigjøre havets potensial til å produsere mer mat til en voksende verdensbefolkning på en måte som respekterer planeten vår og lar lokalsamfunnene blomstre, samtidig som vi tilbyr forbrukerne produkter som er smakfulle, sunne og av høyeste kvalitet.

Uavhengig tredjeparts sertifisering av bærekraft og mattrygghet i henhold til vitenskapsbaserte, strenge og robuste sertifiseringsordninger er nøkkelen til å nå målet vårt.

Vis 2022-sertifiseringstabell


Globalt initiativ for bærekraftig sjømat

I Mowis sertifiseringspolicy (lenke) står det at 100 % av det årlige høstede laksevolumet, dvs. alle Mowis oppdrettsenheter – ferskvanns- og sjøvannsanlegg – skal være sertifisert i henhold til bærekraftstandarder som er anerkjent av Global Seafood Sustainability Initiative (GSSI): ASC, GSA BAP og/eller GLOBALG.A.P.

GSSI har siden oppstarten samarbeidet tett med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs medlemsland for å operasjonalisere og fremme internasjonalt anerkjente retningslinjer og instrumenter i sjømatsektoren. Det er derfor et anerkjent organ som har utviklet et globalt referanseverktøy for å gi en formell anerkjennelse av sjømatsertifiseringsordninger som har gjennomført en streng og transparent referanseprosess i henhold til FAOs retningslinjer.

Standardene utvikler og endrer seg over tid, og derfor er det viktig at GSSI arbeider med å benchmarke de ulike standardene.


Globalt initiativ for mattrygghet

Mowis sertifiseringspolicy fastslår også at alle våre primær- og sekundærforedlingsanlegg skal være sertifisert i henhold til en mattrygghetsstandard som er anerkjent av Global Food Safety Initiative (GFSI), for eksempel IFS, BRC, SQF, FSSC, ISO 22000, GAA BAP-prosesseringsstandard).

GFSI har som mål å forbedre mattryggheten og effektiviteten i virksomheten. GFSIs arbeid med benchmarking og harmonisering fremmer gjensidig aksept av GFSI-anerkjente sertifiseringsprogrammer i hele bransjen og muliggjør en forenklet «en gang sertifisert, anerkjent overalt»-tilnærming. Dette reduserer ineffektivitet som følge av duplisering av revisjoner og bidrar til å redusere handelshindringer. GFSI Benchmarking-prosessen er nå den mest anerkjente i næringsmiddelindustrien på verdensbasis. Benchmarkingkravene er basert på internasjonalt anerkjente standarder som ISO og Codex Alimentarius. De utgjør en felles og allment akseptert forståelse av hva som utgjør et robust sertifiseringsprogram for mattrygghet.


Rådet for forvaltning av akvakultur

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en uavhengig, ideell organisasjon som har som mål å være verdens ledende sertifiserings- og merkeordning for ansvarlig oppdrettet sjømat. ASCs primære rolle er å forvalte de globale standardene for ansvarlig akvakultur, som ble utviklet av WWF Aquaculture Dialogues.

ASC samarbeider med alle interessenter som er involvert i akvakultur for å:

 • Anerkjenne og belønne ansvarlig akvakultur gjennom ASC-sertifiseringsprogrammet og sjømatmerket.
 • Fremme de beste miljømessige og sosiale valgene ved kjøp av sjømat.
 • Bidra til å gjøre sjømatmarkedene mer bærekraftige.

Mowi fortsetter å være ledende innen ASC-sertifisering, og innen utgangen av 2021 er totalt 133 oppdrettsanlegg sertifisert over hele verden. Dette utgjør 50 % av alle oppdrettsanleggene våre og 33 % av alle ASC-sertifiserte atlanterhavslaksanlegg i verden, noe som bekrefter at vi er den ledende produsenten av ASC-sertifisert oppdrettslaks.

Den tidligere begrensningen i ASC-standarden for sertifisering av oppdrettsanlegg som bruker smolt fra ferskvannssjøer, er opphevet, og vi lanserer derfor ASC-sertifisering også for våre skotske lakseoppdrettsanlegg.

Vi fortsetter arbeidet med ASC-sertifisering for å kunne levere ASC-sertifisert laks til kunder som har valgt denne sertifiseringsordningen; all MOWI Pure-laks er og vil fortsette å være ASC-sertifisert.

Du kan se ASC-rapporteringen vår her.


GLOBAL G.A.P.

GLOBALG.A.P. er et varemerke for smarte gårdssikringsløsninger som er utviklet av FoodPLUS GmbH i Köln, Tyskland, i samarbeid med produsenter, forhandlere og andre interessenter fra hele næringsmiddelindustrien. Disse løsningene omfatter en rekke standarder for sikker, sosialt og miljømessig ansvarlig landbrukspraksis. Den mest brukte GLOBALG.A.P.-standarden er Integrated Farm Assurance (IFA), som gjelder for blant annet frukt og grønnsaker, akvakultur, blomsteroppdrett og husdyr.

GLOBALG.A.P. dekker hele produksjonskjeden fra fôr til gaffel, og for å få et sertifisert produkt må alle de ulike delene av verdikjeden være GLOBALG.A.P.-sertifisert.

GLOBALG.A.P. Aquaculture Standard setter strenge kriterier for:

 • Overholdelse av lover og regler
 • Matvaresikkerhet
 • Arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd på arbeidsplassen
 • Dyrevelferd
 • Miljø- og økologiomsorg

GSA BAP

Global Seafood Alliance (GSA) er en internasjonal, ideell bransjeorganisasjon som arbeider for å fremme ansvarlig sjømatpraksis gjennom utdanning, påvirkningsarbeid og tredjepartsgarantier. Som en del av GSA sørger Best Aquaculture Practices (BAP) for at akvakultur drives på en ansvarlig måte gjennom sitt sertifiseringsprogram. Hvert trinn i produksjonskjeden – klekkerier, fôrfabrikker, oppdrettsanlegg og foredlingsanlegg – kan BAP-sertifiseres.

BAP-standardene fastsetter kriterier for:

 • Matvaresikkerhet
 • Miljømessig ansvar
 • Sosial ansvarlighet
 • Dyrehelse og dyrevelferd

Vis 2022-sertifiseringstabell