You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Om oss Vår struktur Mowi Farming

Mowi Farming

MOWI FARMING

Omfatter oppdrettsvirksomhet, primærforedling og filetering i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland, Island og Færøyene.