Mowi FoU

MOWI FOU

Vi investerer betydelig i forskning, utvikling og innovasjon for å løse våre utfordringer og skape nye vekstmuligheter.