You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Karriere Arbeidsplassen vår Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling

Mowi verdsetter mangfoldet i arbeidsstyrken vår og det verdifulle bidraget det gir. Vi mener at en mangfoldig arbeidsstyrke gir oss en fordel i forretningsdriften, gir oss tilgang til fremtidige talenter og gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver.

Like muligheter

Vi arbeider kontinuerlig for å skape en arbeidsplass som er fri for diskriminering eller trakassering på grunn av rase, kjønn, hudfarge, nasjonal eller sosial opprinnelse, religion, alder, funksjonshemming, seksuell legning, politisk oppfatning eller andre forhold som er beskyttet av loven og internasjonale menneskerettigheter. All rekruttering, ansettelse, forfremmelse, opplæring, belønning og annen forfremmelse i selskapet er basert på kvalifikasjoner, prestasjoner, ferdigheter og erfaring.

Vårt globale program for mangfold og inkludering

Hos Mowi er prinsippene om likestilling, mangfold og inkludering integrert i våre etiske retningslinjer – rettferdig, respektfull og etisk behandling av andre er kjernen i vår virksomhet. Vårt globale mangfolds- og inkluderingsprogram omfatter tre strategiske områder:

Søke mangfold, skape inkludering og fremme ansvarlighet.

Obligatorisk opplæring i likestilling, ikke-diskriminering og personlige fordommer er fortsatt en integrert del av introduksjonsprogrammet for alle ansatte.

Mangfoldsdagen

Mangfoldsdagen har som mål å sette fokus på viktigheten av en rettferdig og inkluderende arbeidsplass, og å minne alle om fordelene mangfold gir oss alle.

Med fokus på å anerkjenne og feire forskjellene som gjør hver og en av oss unike, ble ansatte over hele verden oppfordret til å se på og reflektere over hvordan vi alle tar ansvar for å sikre at arbeidsplassen vår er åpen for alle.