You are going to open MOWI Global page

Fortsett

Vår kultur

Med tilstedeværelse i 26 land vet vi at medarbeiderne er nøkkelen til vår suksess. Vår felles bedriftskultur forener vår mangfoldige organisasjon og inspirerer oss til å nå våre felles mål med fokus på sikkerhet og stolthet på arbeidsplassen og i lokalsamfunnene der vi opererer.

Viktige verdier

Lidenskap for selskapet og produktet: Lidenskap er nøkkelen til vår suksess og til hvordan vi gjør en forskjell.

Endring er den nye «normalen»: Vi er klare for endringer og jobber kontinuerlig med å forbedre virksomheten vår.

Tillit er avgjørende i alt vi gjør: Vi leverer trygg, velsmakende og sunn mat, og vi holder det vi lover.

Share ligger til grunn for de ansattes prestasjoner: Vi deler kunnskap og erfaring, vi er åpne og transparente, og vi samarbeider med viktige interessenter globalt.

ONE Mowi Operational Excellence Program

ONE Mowi-programmet for fremragende drift er den styrende kraften bak handlingene våre, i tråd med kjerneverdiene våre. Det sikrer en enhetlig tilnærming som gjør det mulig for oss å drive virksomheten på en sikker, effektiv, konsekvent og ansvarlig måte.

Etisk forretningsatferd

Alle våre ansatte i 26 ulike land er forpliktet til å følge høye etiske standarder i vår forretningsvirksomhet over hele verden. For å sikre dette forventer vi at de ansatte gjør de etiske retningslinjene våre til en personlig forpliktelse, ettersom de gir retning og retningslinjer og tydeliggjør hvor grensen går. Våre leverandører må påta seg den samme forpliktelsen til å overholde våre etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene fastsetter standarder for atferd som vi kan forvente av hverandre, og som eksterne parter kan forvente av oss. De etiske retningslinjene inneholder avsnitt om varsling, bekjempelse av svindel og korrupsjon, finansiell rapportering og overholdelse av lover og regler, samt avsnitt om sikkerhet, rettferdige arbeidsforhold, kultur, menneskerettigheter og bærekraft.

For å sikre at ledelsen og de ansatte opprettholder sterke etiske forretningsprinsipper, vil vi fortsette å kommunisere viktigheten av etiske forretningsstandarder og etisk atferd gjennom lederutvikling, opplæring og intern kommunikasjon.

Våre prioriteringer

Vi fortsetter med årlig opplæring i de etiske retningslinjene og oppfordrer aktivt til å rapportere bekymringer gjennom våre etablerte interne og eksterne varslingskanaler. For å sikre at både ledelsen og de ansatte opprettholder sterke etiske forretningsprinsipper, kommuniserer vi betydningen av etiske forretningsstandarder og etisk atferd gjennom lederutvikling, opplæring og intern kommunikasjon.

Vi fortsetter arbeidet med å sikre menneskerettighetene i vår virksomhet og leverandørkjede gjennom samarbeid med leverandørene våre og implementering av vårt globale system for leverandørstyring. Målet er fortsatt å styrke effekten av våre aktsomhetsvurderinger med fokus på forebygging, avbøtende tiltak, kommunikasjon og læring.