You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Revitalisere

Revitalisere

Revitalise er et norsk prosjekt finansiert av FHF (prosjektnummer 901834. Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE) (fhf.no)), ledet av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NOFIMA, NMBU, Skretting AI og Mowi, som startet i 2023 og varer til 2026.

Ved hjelp av flere fôringsforsøk vil forskerne spesielt forsøke å finne de optimale nivåene av vitamin E, folat og vitamin A i de ulike fasene av laksens livssyklus. Havforskerne skal også se på samspillet mellom vannkvalitet og laksesmoltens behov for sink eller selen i RAS-anlegg.

Målet med prosjektet er å finne de optimale nivåene av utvalgte mikronæringsstoffer for oppdrettslaks i de ulike livsfasene, både under normale og utfordrende forhold. Dette vil forbedre laksens evne til å motstå stress og fiskens motstandskraft mot sykdommer.