Home Revitalisere

Revitalisere

Revitalise er et norsk prosjekt finansiert av FHF (prosjektnummer 901834. Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE) (fhf.no)), ledet av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NOFIMA, NMBU, Skretting AI og Mowi, som startet i 2023 og varer til 2026.

Ved hjelp av flere fôringsforsøk vil forskerne spesielt forsøke å finne de optimale nivåene av vitamin E, folat og vitamin A i de ulike fasene av laksens livssyklus. Havforskerne skal også se på samspillet mellom vannkvalitet og laksesmoltens behov for sink eller selen i RAS-anlegg.

Målet med prosjektet er å finne de optimale nivåene av utvalgte mikronæringsstoffer for oppdrettslaks i de ulike livsfasene, både under normale og utfordrende forhold. Dette vil forbedre laksens evne til å motstå stress og fiskens motstandskraft mot sykdommer.