You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Målene for bærekraftig utvikling (SDG-er)
The Sustainable Development Goals (SDGs)

Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland i 2015 og er en rettesnor for myndigheter, sivilsamfunnet og privat sektor i et samarbeid om å skape en bærekraftig utvikling.

SDG 1
Ingen fattigdom
Våre programmer
SDG 2
Null sult
Våre programmer
SDG 3
God helse og velvære
Oppdrettslaks er en rik kilde til omega-3-fettsyrer, mineraler og vitaminer. De positive helseeffektene er veldokumenterte.
SDG 4
Kvalitetsutdanning
Våre programmer
SDG 5
Likestilling mellom kjønnene
Virksomheten vår er avhengig av inkludering og mangfold blant de ansatte. Vi fokuserer på å bygge opp en mangfoldig arbeidsstyrke i hele verdikjeden, samt på rettferdig ansettelse, utvikling og like muligheter for alle ansatte.
SDG 6
Rent vann og sanitære forhold
Våre programmer
SDG 7
Rimelig og ren energi
Våre programmer
SDG 8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Virksomheten vår bidrar til utviklingen av lokalsamfunnene og gir trygge og meningsfulle arbeidsplasser.
SDG 9
Industri, innovasjon og infrastruktur
Vi investerer betydelig i forskning, utvikling og innovasjon for å løse våre utfordringer og skape nye vekstmuligheter.
Våre programmer
SDG 10
Redusert ulikhet
SDG 12
Ansvarlig forbruk og produksjon
Lakseoppdrett er en av de mest effektive måtene å bruke naturressurser på for å produsere et sunt protein: Det har et lavt karbonavtrykk, høy energi- og proteineffektivitet og lavt vannforbruk.
SDG 13
Klimatiltak
Våre programmer
Avfall Klimaendringer
SDG 14
Livet under vann
Virksomheten vår er avhengig av et sunt hav. Vi minimerer miljøpåvirkningen ved å overvåke, bruke beste praksis og følge de strengeste miljøstandardene som finnes for akvakultur.
SDG 15
Livet på land
Våre programmer
SDG 16
Fred, rettferdighet og sterke institusjoner
Våre programmer
SDG 17
Partnerskap for å nå målene
For å oppnå en bærekraftig fremtid kreves det felles handling og nye former for partnerskap.