You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Nyheter News Mowi bidrar til å gjøre en forskjell innen avl og ernæring
jan 11, 2022

Mowi bidrar til å gjøre en forskjell innen avl og ernæring

Dele

Tre EU-forskningsprosjekter som er en del av Horisont 2020 (H2020), er nå godt i gang med Mowis deltakelse.

Den største av disse når det gjelder Mowis engasjement, er AquaIMPACT.

AquaIMPACT er en storstilt satsing på å integrere fiskeoppdrett og ernæring for å øke konkurranseevnen til EUs oppdrettsnæring, inkludert atlantisk laks, regnbueørret, gullbrasen og europeisk havabbor. Håpet er at dette vil sikre mat- og ernæringssikkerhet og tilfredsstille forbrukernes krav til sjømat av høy kvalitet med begrenset miljøpåvirkning.

AquaIMPACT skal utvikle produkter og tjenester basert på genomisk seleksjon for den europeiske oppdrettsnæringen, med fokus på kostnadseffektiv registrering og genotyping av egenskaper og seleksjon for egenskaper som bare kan registreres under kommersielle forhold. Gjennom dette vil ernærings- og fôringsstrategier bli oppskalert og skreddersydd spesielt for genetisk forbedret fisk fra avlsprogrammer som har tatt i bruk nye ingredienser, essensielle næringsstoffer og egnede tilsetningsstoffer.

Bruken av genomisk teknologi vil bli økonomisk optimalisert og anvendt i kombinasjon med de ernæringsmessige og digitale løsningene som er demonstrert for å produsere mer robust, sunn, næringsrik og ressurseffektiv fisk. Dette vil i sin tur fremme industriell praksis for resirkulær bioøkonomi, null avfall og mer effektiv bruk av naturressurser.

Mowi Feed og Mowi Breeding deltar i AquaIMPACT-prosjektet ved å gjennomføre forsøk i Mowis fôranlegg i Ardnish i Skottland og Averøy i Norge.

Sommeren 2021 ble forsøket i Averøy avsluttet, og nå analyserer forskere fra NOFIMA de innsamlede prøvene mens Mowi Breeding-teamet analyserer dataene. Forsøket i Ardnish pågår frem til mai 2022.

Begge forsøkene vil fokusere på samspillet mellom diett og genetisk seleksjon for å forbedre pigmenteringen.

Vi vil rapportere tilbake om resultatene av disse forsøkene.

Hvis du vil vite mer om Mowis deltakelse i andre Horisont 2020-prosjekter, kan du følge lenkene nedenfor.

NextGen-proteiner

Oleaf4value

AquaIMPACT-prosjektet har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 818367.