You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Horisont 2020
jan 11, 2022

NextGen Proteins-forskning håper å dekke proteinbehovet for fôr og matvarer

Som en del av Horisont 2020-ordningen (H2020) deltar Mowi Feed i tre viktige EU-forskningsprosjekter, deriblant et av NextGen Proteins. I tråd med den økende globale etterspørselen etter høykvali...
jan 11, 2022

Mowi bidrar til å gjøre en forskjell innen avl og ernæring

Tre EU-forskningsprosjekter som er en del av Horisont 2020 (H2020), er nå godt i gang med Mowis deltakelse. Den største av disse når det gjelder Mowis engasjement, er AquaIMPACT. AquaIMPACT er e...
jan 11, 2022

Mowi Feed bidrar til viktig forskning

Horisont 2020 er et flaggskipinitiativ i Europa 2020-strategien som har som mål å sikre Europas globale konkurranseevne ved å gjennomføre de finansielle målene i Innovasjonsunionen. Horisont 2020 e...