You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Produkter Oppdrett av laks Knowledge Er lakseoppdrett bærekraftig?

Er lakseoppdrett bærekraftig?

Mowis bærekraftige lakseoppdrettspraksis prioriterer å minimere miljøpåvirkningen. Arbeidet omfatter blant annet avfallskontroll, håndtering av vannkvalitet og implementering av ansvarlig fôrpraksis. Gårdene våre følger strenge bærekraftsertifiseringer for å sikre at de drives på en miljøvennlig måte.

Kunnskap

Ja, oppdrettslaks er trygt å spise. Forskrifter og bransjestandarder sikrer at oppdrettslaksen overvåkes nøye med hensyn til kvalitet og sikkerhet. Det testes jevnlig for kontaminanter og oppfyller strenge standarder for mattrygghet. ...
Les mer
Laksefôr inneholder naturlige forbindelser som astaxanthin, som gir laksen sin rosa farge. Både oppdrettslaks og villaks får fargen sin fra kosten. Oppdrettslaksens diett er nøye sammensatt for å gjenskape næringsstoffene i laksens naturlige diett, noe som sikrer farge og næringskvalitet. ...
Les mer
Oppdrettslaks har like høy næringsverdi som villaks. Mye forskning og innovasjon er lagt ned i å perfeksjonere oppdrettslaksens diett og levevilkår for å sikre at den er så lik den ville laksen som mulig. Selv om noen kan ha personlige preferanser når det gjelder tekstur og farge som kan påvirke inn...
Les mer