You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Knowledge Hvordan sikrer vi full åpenhet?

Hvordan sikrer vi full åpenhet?

Åpenhet skaper tillit. Åpenhet om våre miljømessige, sosiale og produktmessige resultater er avgjørende for å skape tillit hos våre interessenter og korrigere feilinformasjon. Våre bærekraftsdata revideres av tredjeparter og rapporteres i henhold til globale standarder som Global Reporting Initiative (GRI).

Dette er eksempler på våre globale bærekraftsrapporter:

Årlig rapport

Åpenhet om våre miljømessige, sosiale og produktmessige resultater er avgjørende for å skape tillit hos våre interessenter og korrigere feilinformasjon. Bærekraftsdataene våre revideres av tredjeparter og rapporteres i henhold til globale standarder som Global Reporting Initiative (GRI).

Se årsrapporten

Mowis bransjehåndbok

Mowis Industry Handbook gir finansanalytikere, investorer og andre interessenter innsikt i laksenæringen.

Se Mowis bransjehåndbok

TCFD-rapporten

Rapporten fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) oppsummerer klimarelaterte risikoer og muligheter i henhold til anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.

Se TCFD-statusrapport for 2022

CDP-rapport

CDP-rapporten (tidligere Carbon Disclosure Project) inneholder Mowis årlige karbonregnskap som dekker utslipp i scope 1, 2 og 3, samt risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer.

Rapport om effekten av grønne obligasjoner

Green Bond Impact Report oppsummerer prosjektene og miljøeffekten av prosjekter som kan finansieres med midler fra grønne obligasjoner.

Se rapporten om effekten av grønne obligasjoner

Kvartalsvise finansielle rapporter

Den er tilgjengelig på mowi.com og inneholder kvartalsvise økonomiske oppdateringer samt høydepunkter fra våre Planet, People and Product-prinsipper.

Gå til Rapporter

Global Compact-rapport

Global Compact-rapporten gir en vurdering av hvordan Mowi tar i bruk FNs ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, samtidig som selskapet iverksetter tiltak for å nå bærekraftsmålene.

Se Global Compact-rapporten

Mowi ASAs rapport om kjønnsbasert lønn

Se Mowi Gender Pay Report 2021

Mowi menneskerettighetsprogram

Se Mowi menneskerettighetsprogram

Side med retningslinjer

På siden Retningslinjer deler vi konsernets retningslinjer for innkjøp av fôrråvarer, fiskevelferd, klimaendringer og ansvarlig plastbruk.

Gå til Retningslinjer

Kunnskap

Risiko er knyttet til usikkerhet og faktorer som kan hindre oss i å generere forventet avkastning, nå våre mål og gjennomføre vår strategi. Gjennom risikostyringsprosessene våre identifiserer, kvantifiserer og definerer vi tiltak for å håndtere risikoene vi står overfor. Vi deler de definerte risiko...
Les mer
Mowi samler inn og rapporterer om et stort antall bærekraftsparametere. I tabellen nedenfor har vi samlet miljø- og samfunnsdataene våre for å gjøre det lettere å analysere dem nærmere. ...
Les mer
Vi tror at investeringer i ny kunnskap og forskning vil gjøre det mulig å øke den havbaserte matproduksjonen på en bærekraftig måte. I Mowi utnytter vi hele verdikjeden vår, med hjelp av ny og fremvoksende teknologi, til å gjøre betydelige fremskritt for å forbedre produksjonen. Mowi er den eneste l...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
Vår visjon er å lede den blå revolusjonen. Vårt formål er å tilby en voksende befolkning sunn, velsmakende og bærekraftig mat. Vår strategi bygger på en fullt integrert verdikjede. Våre ledende prinsipper er profitt, produkt, mennesker og planeten, og våre verdier er lidenskap, endring, tillit og de...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
1. Vi lytter til våre interessenter Som et globalt sjømatselskap påvirker våre aktiviteter en rekke ulike interessenter. Samtidig har våre interessenters synspunkter og beslutninger også betydning for virksomhetens suksess. Derfor er løpende dialog med våre viktigste interessenter en naturlig del av...
Les mer