You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Knowledge Hvorfor trenger vi en bærekraftstrategi?

Hvorfor trenger vi en bærekraftstrategi?

Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele verden, tar godt vare på fisken, planeten og menneskene.

Virksomheten vår er iboende avhengig av et sunt miljø.

En strategi med klare forpliktelser, KPI-er og viktige tiltak vil hjelpe oss med å nå målene våre.

Vi må bli mer ressurseffektive (mindre ressursinnsats for mer produktproduksjon). Dette vil gi vinn-vinn-situasjoner: miljøfordeler og kostnadsbesparelser.

På lang sikt vil selskaper som fokuserer på bærekraft, gjøre det bedre også fra et økonomisk synspunkt.

Våre eksterne interessenter (forbrukere, investorer, lovgivere, frivillige organisasjoner osv.) er opptatt av bærekraft.

Vi ønsker å utnytte bærekraftsarbeidet på områder som klimaendringer og plastavfall.

De ansatte er opptatt av å jobbe i et bærekraftig selskap. Dette vil hjelpe oss med å rekruttere og beholde talenter.

Vi må utnytte kommunikasjonen om det bærekraftsarbeidet vi allerede har gjort de siste årene.

Kunnskap

Risiko er knyttet til usikkerhet og faktorer som kan hindre oss i å generere forventet avkastning, nå våre mål og gjennomføre vår strategi. Gjennom risikostyringsprosessene våre identifiserer, kvantifiserer og definerer vi tiltak for å håndtere risikoene vi står overfor. Vi deler de definerte risiko...
Les mer
Mowi samler inn og rapporterer om et stort antall bærekraftsparametere. I tabellen nedenfor har vi samlet miljø- og samfunnsdataene våre for å gjøre det lettere å analysere dem nærmere. ...
Les mer
Vi tror at investeringer i ny kunnskap og forskning vil gjøre det mulig å øke den havbaserte matproduksjonen på en bærekraftig måte. I Mowi utnytter vi hele verdikjeden vår, med hjelp av ny og fremvoksende teknologi, til å gjøre betydelige fremskritt for å forbedre produksjonen. Mowi er den eneste l...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
Åpenhet skaper tillit. Åpenhet om våre miljømessige, sosiale og produktmessige resultater er avgjørende for å skape tillit hos våre interessenter og korrigere feilinformasjon. Våre bærekraftsdata revideres av tredjeparter og rapporteres i henhold til globale standarder som Global Reporting Initiativ...
Les mer
Vår visjon er å lede den blå revolusjonen. Vårt formål er å tilby en voksende befolkning sunn, velsmakende og bærekraftig mat. Vår strategi bygger på en fullt integrert verdikjede. Våre ledende prinsipper er profitt, produkt, mennesker og planeten, og våre verdier er lidenskap, endring, tillit og de...
Les mer
1. Vi lytter til våre interessenter Som et globalt sjømatselskap påvirker våre aktiviteter en rekke ulike interessenter. Samtidig har våre interessenters synspunkter og beslutninger også betydning for virksomhetens suksess. Derfor er løpende dialog med våre viktigste interessenter en naturlig del av...
Les mer