You are going to open MOWI Global page

Fortsett
Home Bærekraft Knowledge Vår ESG-indeks 2021

Vår ESG-indeks 2021

Mowi samler inn og rapporterer om et stort antall bærekraftsparametere. I tabellen nedenfor har vi samlet miljø- og samfunnsdataene våre for å gjøre det lettere å analysere dem nærmere.

2021
2020
2019

Energy consumption

Direct energy consumption (Scope 1)
2 006
2 212
2 119
Indirect energy consumption (Scope 2)
1 476
1 578
1 379
Total energy consumption (TJ)
3 482
3 790
3 498
% renewable electricity
25 %
8 %
n/a

GHG emissions

Direct energy consumption (Scope 1)
137 374
159 961
155 640
Indirect energy consumption (Scope 2), market-based
126 285
162 875
201 121
Indirect energy consumption (Scope 2), location-based
85 131
96 114
93 215
Total GHG emissions - scope 1 and 2 (tonne CO2e; market-based scope 2)
263 660
322 836
356 762
Indirect energy consumption (Scope 3)
1 825 745
1 941 085
1 979 211
Total GHG emissions - scope 1, 2 and 3 (tonne CO2e; market-based scope 2)
2 089 405
2 263 921
2 335 973

Sustainability certifications

% of the harvested volume certified by a GSSI recognised standard
98 %
100 %
100 %
Number of ASC sites certified
133
128
99
% of total sites that are ASC certified
50 %
45 %
37 %

Plastic Packaging

% reusable, recyclable or compostable
74 %
n/a
n/a
% recycled content
12 %
n/a
n/a
% of farming plastic equipment reused or recycled
88 %
85 %
n/a

Waste to landfill

% of waste volume sent to landfill
4 %
18 %
n/a

Escape Prevention

Number of escape incidents
7
17
16
Number of escaped fish
20 599
146 873
68 145

Fish Welfare

Average monthly survival in Seawater, Group (% numbers)
99.2 %
99.3 %
99.2 %
Average monthly survival in Seawater, Norway (% numbers)
99.4 %
99.4 %
99.3 %
Average monthly survival in Freshwater, Group (% numbers)
99.3 %
99.5 %
99.3 %
Average monthly stocking density (kg/m3)
7.4
8.1
7.8
Operational Welfare Indicator (OWI) rating
1.6
n/a
n/a
Mortality % in seawater reported in accordance with the Global Salmon Initiative (GSI) methodology: (total # mortality in sea last 12 months / (closing # in sea last month + total # mortality # in sea last 12 months + total # harvested last 12 months + total # culled fish in sea) X 100)/12

Antimicrobial use

Active substance (gram) per tonne biomass produced
91
54
44

Sea Lice Management

% of fish treated with non-medicinal treatment systems
56 %
64 %
68 %
% of sites above national lice limits at any time
6 %
12 %
11 %
Active substance per tonne biomass produced: Oral (g-1 t)
13
16
35
Active substance per tonne biomass produced: Topical (g-1 t)
113
155
138
Active substance per tonne biomass produced: Peroxide (ltr-1 t / 10)
39
66
73

Freshwater Withdrawal

Total freshwater withdrawal (Farming. Processing and Feed) (m3)
387 105 333
386 245 165
360 672 814
% freshwater withdrawal from water-stress areas
0.08 %
n/a
n/a

Benthic Impact

% of sites with minimal benthic impact
95 %
93 %
90 %

Wildlife Interactions

Accidental mortalities - Birds *
0.2
0.3
0.0
Intentional mortalities - Birds*
0.0
0.0
0.0
Accidental mortalities - Mammals *
0.0
0.0
0.0
Intentional mortalities - Mammals *
0.0
0.1
0.0
# Biodiversity related projects
26
18
15

Sustainable Feed

Fish in-Fish Out Ratio (FIFO)**
0.8
0.68
0.66
Recapture FIFO (rFIFO)***
0.68
0.57
n/a
Feed conversion ratio (FCR)
1.16
1.18
1.14
Forage fish dependency ratio - oil (FFDRo)* - Group
1.8
1.6
1.6
Norway
1.8
1.5
1.6
Scotland
1.7
1.9
1.6
Ireland
0.2
0.8
1.3
Faroe Islands
2.4
1.8
1.4
Canada
2.6
1.8
1.7
Chile
1.7
1.9
1.8
Forage fish dependency ratio - meal (FFDRm)* - Group
0.5
0.4
0.4
Norway
0.6
0.5
0.5
Scotland
0.5
0.6
0.5
Ireland
0.4
0.6
1.2
Faroe Islands
0.9
0.5
0.4
Canada
0.5
0.2
0.2
Chile
0.3
0.2
0.2
% soy originated from deforestation-free areas
100 %
100 %
100 %
Compliance of marine raw materials with our sourcing policy
100 %
100 %
84 %
% inclusion of emerging feed raw materials
4 %
n/a
n/a
*FFDRo and FFDRm calculated according to the ASC standard

Food Safety Audits

External food safety audits
236
266
200
External food safety audits
339
405
299

Employees & FTE

FTE total, (number)
13 984
14 645
14 998
Employees permanent, (number)
10 484
11 684
11 881
Employees, temp, (number)
1 334
558
582
Employees, 3rd party, (number)
2 166
2 403
2 535
Employees, disability, (number)
301
n/a
n/a
Employees, female (%)
39 %
40 %
40 %
Employees, male (%)
61 %
60 %
60 %
Employees, younger than 30, (%)
19 %
n/a
n/a
Employees, aged 30-50, (%)
53 %
n/a
n/a
Employees, older than 50, (%)
28 %
n/a
n/a
Female managers (%)
25 %
25 %
24 %
Male managers (%)
75 %
75 %
76 %

Turnover

Turnover total (%)
17 %
n/a
n/a
Turnover, female (%)
39 %
n/a
n/a
Turnover, male (%)
61 %
n/a
n/a
Turnover of employees younger than 30 (%)
39 %
n/a
n/a
Turnover of employees aged 30-50, (%)
46 %
n/a
n/a
Turnover of employees older than 50 (%)
15 %
n/a
n/a
Employees who have taken out retirement (%)
5 %
n/a
n/a
Turnover of employees with seniority < 5 years
72 %
n/a
n/a
Turnover of employees with seniority 5-10 years
18 %
n/a
n/a
Turnover of employees with seniority 10-20 years
8 %
n/a
n/a
Turnover of employees with seniority Seniority > 20
2 %
n/a
n/a

New hires

New hires total (number)
1 830
n/a
n/a
New hires, female (%)
44 %
n/a
n/a
New hires, male (%)
56 %
n/a
n/a
New hires, younger than 30 (%)
36 %
n/a
n/a
New hires, aged 30-50 (%)
49 %
n/a
n/a
New hires, older than 50 (%)
15 %
n/a
n/a

Promotions internal

Employees promoted internally (number)
325
n/a
n/a
Female promotions, (%)
39 %
n/a
n/a
Male promotions, (%)
61 %
n/a
n/a

Insurance, Unionisation, Employment terms

Employees with occupational injury insurance (%)
100 %
100 %
100 %
Employees in labour unions total (%)
17 %
24 %
n/a
Employees with written employment terms (%)
100 %
100 %
100 %

Employee Survey

Responses to global employee survey, (number)
5 797
n/a
9 000

Training and further education

Employees who took part in training initiatives, (number)
7 434
6 000
n/a
Total hours of training delivered, (number)
116 231
n/a
n/a
Female participants, (%)
35 %
n/a
n/a
Male participants, (%)
65 %
n/a
n/a
Employees younger than 30 who participated (%)
22 %
n/a
n/a
Employees aged 30-50 who participated (%)
50 %
n/a
n/a
Employees older than 50 who participated (%)
28 %
n/a
n/a
Employees with seniority < 5 years, (%)
39 %
n/a
n/a
Employees with seniority 5-10 years, (%)
29 %
n/a
n/a
Employees with seniority 10-20 years, (%)
19 %
n/a
n/a
Employees with seniority > 20 years, (%)
13 %
n/a
n/a
Employees who took part in health & safety training , (number)
7 105
n/a
n/a
Employees who took part in leadership development training , (number)
312
n/a
n/a
Code of conduct training, white colours,(%)
100 %
100 %
100 %

Trainees, Apprentices, Internships

Trainees, (number)
18
n/a
n/a
Apprentices, (number)
137
n/a
n/a
Internships, (number)
24
n/a
n/a

Mobility

Employees on international assignment, (number)
75
58
56

Health and Safety

Absence rate in % of total hours worked (own employees)
5.2
5.1
4.7
Female absence, (%)
41 %
n/a
n/a
Male absence, (%)
59 %
n/a
n/a
Employees younger than 30 who was absent, (%)
12 %
n/a
n/a
Employees aged 30-50 who was absent, (%)
37 %
n/a
n/a
Employees older than 50 who was absent, (%)
51 %
n/a
n/a
LTI per million hours worked (own employees)
2.5
2.7
4.3
Total number of incidents, LTI, (own employees) (number)
67
75
118
LTI subcontractors
6
15
11
LTI grading - Low (situations/occurrences that are not dangerous), (number)
27
50
66
LTI grading - Medium (moderately dangerous situations/occurrences), (number)
22
14
37
LTI grading - High (extremely dangerous situations/occurrences), (number)
18
11
15
LTI category - injury caused by slip, stumble, fall (%)
42
39
LTI category - injury caused by squeeze, cut, punch (%)
37
45
LTI category - injury caused by gas/ smoke/ chemicals (%)
9
LTI category - injury caused by other (%)
12
16
Fatalities, (number)
2
1

Whistleblowing

Whistleblowing cases (number)
17
13
23
Cases involving sexual harassment, (number)
2
Cases involving harassment, (number)
4
4
Cases involving breach of policy, (number)
8
3
Cases involving related to claims of breach of law
3
7
Human rights breach, (number)

Community engagement

Events, (number)
430
467
498
People outreach, (number)
37 736
n/a
193 529
Amount spent / sponsoring, (number)
1 088 316
2 184 700
1 470 000

Kunnskap

Risiko er knyttet til usikkerhet og faktorer som kan hindre oss i å generere forventet avkastning, nå våre mål og gjennomføre vår strategi. Gjennom risikostyringsprosessene våre identifiserer, kvantifiserer og definerer vi tiltak for å håndtere risikoene vi står overfor. Vi deler de definerte risiko...
Les mer
Vi tror at investeringer i ny kunnskap og forskning vil gjøre det mulig å øke den havbaserte matproduksjonen på en bærekraftig måte. I Mowi utnytter vi hele verdikjeden vår, med hjelp av ny og fremvoksende teknologi, til å gjøre betydelige fremskritt for å forbedre produksjonen. Mowi er den eneste l...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
Åpenhet skaper tillit. Åpenhet om våre miljømessige, sosiale og produktmessige resultater er avgjørende for å skape tillit hos våre interessenter og korrigere feilinformasjon. Våre bærekraftsdata revideres av tredjeparter og rapporteres i henhold til globale standarder som Global Reporting Initiativ...
Les mer
Vår visjon er å lede den blå revolusjonen. Vårt formål er å tilby en voksende befolkning sunn, velsmakende og bærekraftig mat. Vår strategi bygger på en fullt integrert verdikjede. Våre ledende prinsipper er profitt, produkt, mennesker og planeten, og våre verdier er lidenskap, endring, tillit og de...
Les mer
Vi har en klar visjon: Vi leder den blå revolusjonen. For å oppnå dette trenger vi en plan som støtter vår positive og langsiktige økonomiske og sosiale innvirkning. Leading the Blue Revolution Plan understøttes av spesifikke forpliktelser for å sikre at sjømaten vi produserer og selger over hele ve...
Les mer
1. Vi lytter til våre interessenter Som et globalt sjømatselskap påvirker våre aktiviteter en rekke ulike interessenter. Samtidig har våre interessenters synspunkter og beslutninger også betydning for virksomhetens suksess. Derfor er løpende dialog med våre viktigste interessenter en naturlig del av...
Les mer